Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Oscar Wilde: Slavík a růže

Oscar Wilde: Slavík a růže


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Oscar Wilde

Životopisy spisovatele: Oscar Wilde

Škola: Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, Příbram

Charakteristika: Práce obsahuje stručnou charakteristiku díla Slavík a růže od Oscara Wilda.

Obsah

1.
Forma, směr
2.
Téma, hlavní postavy
3.
Obsah
4.
Vlastní názor

Úryvek

"Lit. Druh. – Epika s Lyrickými pasážemi - Próza – je psáno ve větách
Lit. Žánr. – pohádka – moderní (dobro nevítězí nad zlem)
Lit. historický kontext: 2. Pol. 19. St
Dekadence – šokuje - motiv umírání, bolesti, smrti, utrpení
Impresionismus -barevnost - psaly o přechodu mezi dnem a nocí
Téma: zbytečné obětování pro někoho jiného."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x524c3595aba12.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
O_Wilde_Slavik_a_ruze.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse