Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Ota Pavel: Smrt krásných srnců

Ota Pavel: Smrt krásných srnců


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Ota Pavel

Životopisy spisovatele: Ota Pavel

Škola: Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace, Poděbrady

Charakteristika: Práce charakterizuje úryvek z knihy Oty Pavla Smrt krásných srnců v kontextu celého díla a zmiňuje se i o tvorbě Oty Pavla obecně. Dále rozebírá neumělecký text připomínající pochod Oty Pavla.

Obsah

1.
Charakteristika uměleckého textu
1.1.
Zasaďte dílo Oty Pavla do kontextu české literatury
1.2.
Charakterizujte postavy v ukázce a vystihněte jejich vztah
1.3.
Pokuste se charakterizovat stylistickou výstavbu textu
1.4.
Zařaďte ukázku do kontextu knihy
2.
Charakteristika neuměleckého textu
2.1.
Pokuste se vystihnout účel textu
2.2.
Najděte vztah mezi oběma ukázkami
2.3.
Pokuste se přiřadit text k funkčnímu stylu na základě použitých jazykových prostředků

Úryvek

"Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu)

* zasaďte dílo Oty Pavla do kontextu české literatury
Toto dílo Oty Pavla - Smrt krásných srnců zařadilo Otu Pavla mezi významné české prozaiky. Ve své tvorbě Ota Pavel dokázal zachytit komické příběhy a zároveň strastiplné a bolestné příběhy. Je jedním z mála autorů, který se dokázal věnovat jak útrapám války, tak i době veselí a štěstí.

* charakterizujte postavy v ukázce a vystihněte jejich vztah
Hlavní postavou je autorův otec Leo Popper se smyslem pro humor a láskou k rybám, vodě a vůbec. Další postavou je maminka, vzácně tolerantní k otcovým avantýrám. Další z postav je strejda Prošek z Luhu pod Bánovem, všeuměl, král pytláků, sžitý s přírodou u Křivoklátu a Berounky. V ukázce autor popisuje touhu matky podívat se do Itálie k moři, kde by se maminka mohla vykoupat v moři a reakci otce, který mamince pokaždé, když začala otázkou „Leošku, pojedeme letos?“ odpověděl stroze, že ne, protože právě letos nejsou peníze. Vzpomínky na třicátá a čtyřicátá léta, jak je prožívala rodina Popperova - tatínek Leo, maminka Hermína a jejich tři synové. Tatínek je velmi úspěšný obchodní zástupce firmy Elektrolux, a nadšený obdivovatel přírody v okolí řeky Berounky, kde tak rád rybaří. Jenže přišla válka a s ní nejen existenční starosti, ale zároveň zpráva, že dva starší synové mají jít do transportu. V tu chvíli nastupují přátelé od Berounky a nezdolné odhodlání tatínka Poppera udělat pro syny vše, co půjde.
* pokuste se charakterizovat stylistickou výstavbu textu
Co se týká stylistické výstavby textu, jedná se o povídku, ve které autor vzpomíná na šťastné dětství před válkou i hořký okupační úděl smíšené židovské rodiny. Některé jeho povídky, a právě i tato povídka Smrt krásných srnců, byly zfilmovány.
* zařaďte ukázku do kontextu knihy
V této ukázce, respektive ve výňatku z uměleckého textu, autor popisuje období před válkou, kdy rodina žije poklidných životem na venkově. Na jedné straně je touha maminky vykoupat se v teplém moři v Itálii, přesto se toho nedočká, jelikož tatínek nemá peníze na cestu do Itálie, a prý je stejně krásně i u Berounky na Křivoklátu, a na druhé straně je tatínkova záliba v lovu ryb, kdy této zálibě dává přednost před prací ve švédské firmě Elektrolux, protože ryby a rybník ho více lákají. Je to taky touha tatínka mít rybník, hodně ryb a taky na nich vydělat hodně peněz.
1. Charakteristika neuměleckého textu
* pokuste se vystihnout účel textu
Účel textu je připomenutí pietního setkání pochodu Oty Pavla, kde se zúčastní plno významných osobností a samozřejmě rodinný příslušnici. Je to vzpomínání na Otu Pavla, který by se v době, kdy tento článek byl otištěn v rakovnickým deníku, dožil osmdesátých let. Je to i zavzpomínání jeho rodiny a přátel na tak významnou osobnost, jakou byl Ota Pavel.

* najděte vztah mezi oběma ukázkami
Obě ukázky vystihují osobnost Ota Pavly, nejenom jeho tvorbu, ale jeho dílo a přínos pro českou literární tvorbu.

* pokuste se přiřadit text k funkčnímu stylu na základě použitých jazykových prostředků
Tento výňatek z neuměleckého textu můžeme zařadit mezi publicistické styly, ve kterém autor článku rakovnického deníku popisuje průběh pietního setkání pochodu Oty Pavla a rovněž informuje čtenáře o průběhu tohoto pietního pochodu a o poslání této akce při které všichni zúčastnění zavzpomínají na Ota Pavlu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5138cdf3b74fe.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
O_Pavel_Smrt_krasnych_srncu.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse