Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Pavel Kohout: Katyně

Pavel Kohout: Katyně


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Pavel Kohout

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi podrobně seznamuje s obsahem románu Katyně od českého spisovatele Pavla Kohouta.

Úryvek

"Lízinka Tachecí je ve věku, kdy studenti vybírají na jakou školu dál půjdou. Tyto starosti ale Lízinka nechává na rodičích, zejména na matce. Lízinka půvabná a krásná ale i hloupoučká a netečná - nedostane se ani na gymnázium ani na školu uměleckého směru. Ale matčina vcelku běžná mateřská ctižádost velí aby "holka měla aspoň tu maturitu", aby byla "někdo". Nakonec jim doporučí úřední poradce na výběr školy, jakousi školu z tajných desek. Když se pan Tachecí dozví že z dcery bude mít vyučenou katyni, je proti, ale profesor Vlk (sám zručný a soudci oblíbený kat) jej přesvědčí a to i s pomocí paní Tachecí, která je ráda že dcera přece jenom maturitu mít bude. Příběh odbočí do doby před založením Středního učiliště popravních věd. V této části je lehce popsána osoba kata Vlka, jeho zručného a schopného pomocníka Šimsi, tajemné osoby Doktora. Vlk je filozoficky vzdělaná osoba, se značnými znalostmi především historie "úkonů", jak je nazývána poprava, klidné a rozvážné povahy. Šimsa nedosahuje takových intelektuálních kvalit, ale je pilným Vlkovým žákem a je jasné že z něj může být kat lepší než Vlk. Má totiž cit nejen pro fyzické ale i pro psychologické připravení "zákazníka", jak jsou zde nazýváni popravovaní. Doktor je osoba, která chápe důležitost a nezbytnost úkonů nejen v historii a současnosti, ale i v budoucnu, která chápe důležitost čistého úkonu a proto i potřebu schopných katů. Díky svým velkým společenským a politickým vlivům se hlavní měrou zaslouží o vznik SUPOVu - Středního učiliště popravních věd. SUPOV je pouze jednoletá škola s pouhými šesti studenty a jednou studentkou, což ale pro začátek a pro požadavky doby stačí. Vyučované předměty jsou například: Lámání kolem, Úvod do silnoproudé elektřiny, Uzlologie, Anatomie, Mučení, Věšení Látka je i rozdělena do Klasického a Moderního popravnictví. Název školy je volen tak, aby se zkratka SUPOV - Střední učiliště popravních věd dala vysvětlit i jako SUPOVu - Střední učiliště potravinářství a výživy. Po nástupu do studia je Lízinčinou krásou okouzlen i její spolužák Richard. Další děj probíhá z pohledu Richarda. Promítnou se zde jeho vzpomínky z dětství a pocity. Narodil se v rodině řezníků. Od narození byl zdravotně postižený slabšími plícemi a tělesnou schránkou. Postupně ho ale uzdravily jeho sebevražedné pokusy, kdy plaval celé hodiny, aby přetížil své plíce a utopil se, lyžoval ve velké rychlosti, aby se zabil nárazem do překážek. Přes všechny jeho pokusy o sblížení s Lízinkou, je Lízinka stále netečná. Až jednou mu daruje růži (v duchu si, při jízdě autobusem čte dopravní předpis a započítává každé slovo s "a" a každé slovo s "e". Obě kategorie ale získají stejný počet bodů, a tak růži kterou drží v ruce, původně určenou pro vítěze daruje Richardovi, čímž rázně vyřeší svou bezvýchodnou situaci. Richard je povzbuzen a rozhodne se ji i vzít za ženu. V příštích dnech ale jede celá třída na hory s jinou školou, kde celou dobu Lízinku rozesmává cizí chlapec Dujka."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a69e7ac5c19.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kohout_Katyne.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse