Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 569 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2738 prací zdarma.

Poradíme vám

Petr BezručKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Petr Bezruč

Životopisy spisovatele: Petr Bezruč

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek básníka Petra Bezruče.

Obsah

1.
Petr Bezruč

Úryvek

"Bezruč Petr (1867 – 1958)

Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek, žil v letech 1867 - 1958. Narodil se v Opavě v rodině gymnasialního profesora Antonína Vaška, známého národního buditele ve Slezsku a jednoho z rozhodných odpůrců pravosti Rukopisů. Po gymnasiu v Brně studoval tři roky klasickou filologii v Praze, poté se vrátil do Brna a stal se úředníkem nádražní pošty. Pro vznik jeho životního díla měl rozhodující význam pobyt na poště v Místku v letech 1891 - 1893. Tam Vladimír Vašek poznal sociální i národnostní poměry podbeskydského kraje, které se staly výchozím inspiračním zdrojem jeho veršů. Za první světové války byl Bezruč půl roku vězněn pro domnělé autorství protistátní básně, otištěné v emigrantském časopise. V roce 1928 odešel z brněnské pošty do výslužby a žil převážně v Kostelci na Hané.
Slezské písně (Slezské číslo). Jádro sbírky s největší pravděpodobností vzniklo až později, v letech 1898 - 1900, kdy básník vážně onemocněl a kdy postupně poslal 54 básní pod pseudonymem Petr Bezruč redaktoru Času Janu Herbenovi, který je ihned začal otiskovat. Verše měly bezprostřední ohlas a vzbudily okamžitě pozornost cenzury. Po prozrazení pseudonymu zakázal Bezruč další publikování svých básní a teprve roku 1903 svolil k vydání Slezského čísla, časopisecky i knižně, obsahujícího již hlavní verše pozdější sbírky. Pod titulem Slezské písně vyšla knížka poprvé až v roce 1909 (51 básní); při dalším vydávání Bezruč sbírku dále rozšiřoval a upravoval.
Z jeho pozdějších veršů vyniká především reflexivní skladba Stužkonoska modrá (1930), v níž epizodická vzpomínka z mládí slouží k elegickému bilancování uplývajícího života."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x520645ddf194e.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
P_Bezruc.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse