Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 569 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2738 prací zdarma.

Poradíme vám

Petr ChelčickýKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Životopisy spisovatele: Petr Chelčický

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek Petra Chelčického.

Obsah

1.
Petr Chelčický

Úryvek

"Chelčický Petr (1390 – 1460)

Petr Chelčický byl český náboženský reformátor a filozof. Pocházel zřejmě z nižších skupin venkovské šlechty. Většinu života strávil asi v Chelčicích u Vodňan, určitý čas pobýval v Praze, kde navštěvoval Husova kázání. V zásadě sdílel husitskou myšlenku o potřebě nápravy církve a společnosti, ale již v první fázi husitské revoluce odmítl jakékoli násilí a v souladu s Novým zákonem povoloval křesťanům výhradně boj duchovní. Ve shodě s J. Viklefem a J. Husem zastával pojetí křesťanské církve jako sboru vyvolených ke spasení, uznával pouze rovnost křesťanů před božím zákonem, proto odmítal tradiční středověké dělení společnosti na trojí lid. Z respektu k Novému zákonu a z důsledného odporu proti násilným praktikám pramenilo i jeho odmítání funkce státu. Ostře se vyjadřoval proti peněžnímu hospodářství, obchodu a životu ve městech, za jedinou náležitou činnost skutečného křesťana považoval zemědělství. Kolem Chelčického se postupně vytvořil okruh přívrženců a jeho myšlenky se staly ideovým východiskem jednoty bratrské.
Nejvýznamnější prací Chelčického je rozsáhlý traktát Sieť viery pravé, který vznikal kolem roku 1440. Chelčický zde vychází z metaforicky pojatého biblického citátu o rybolovu apoštola Petra. Dostává se potom k obrazu církve jako sítě, kterou však trhají dvě veliké ryby – jednou je papež a druhou císař. V knize Siet viery pravé nastiňuje Petr Chelčický své představy o dokonalé církvi a ideální společnosti. Síť je pro něj symbolem dobré církve, moře (do kterého je síť ponořena) je hříšný svět plný neklidu a rybami jsou křesťané. Do sítě, podle jeho slov, vnikají i špatní, povrchní křesťané, kteří síť trhají. Podle Chelčického, každý, kdo chce dojít spasení, se musí zříci světa, tak jako se ulovená ryba loučí s mořem. Tak žili první křesťané, v lásce, v rovnosti, neznali panování. Řídili se jenom zákonem Ježíšovým.
O boji duchovním, O trojiem lidu řeč - traktáty
Sbírka kázání Postila."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521869ca4395f.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
P_Chelcicky.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse