Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 477 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2700 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Pierre Corneille: Cid

Pierre Corneille: CidKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Pierre Corneille

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Cid, jehož autorem je Pierre Corneille.

Obsah

1.
Pierre Corneille: Cid

Úryvek

"Cid
Corneille Pierre
Sevilský hrabě don Gormas má dceru Chimene a chce ji provdat za dona Rodrigua, syna dona Diegua. Mladí lidé nechtějí ani věřit svému štěstí. Jejich obavy se posléze ukáží být správnými: mezi jejich otci vznikne osudná hádka. Starší don Diegue byl jmenován vychovatelem královského prince a don Gormas, který sám očekával toto vyznamenání, je tím, ve své bohorovné pýše, velmi roztrpčen a uražen. Natolik se zapomene v ostré slovní půtce, že dá donu Dieguovi políček. Když pak stařec tasí meč na obranu své cti, don Gormas mu jej vyrazí. Uražený don Diegue žádá svého syna, aby pomstil tuto potupu. A Rodriguovi nic nezbývá než jednat podle otcova přání.
Don Gormas sice lituje svého unáhlení, ale ani na královo naléhání se nechce donu Dieguovi omluvit. A tak Rodrigue, konaje povinnosti vůči svému uraženému otci, vyzve dona Gormase hrdě na souboj. A ještě dříve, než může král jejich spor smírně rozřešit, Rodrigue dona Gormase skolí mistrovskou ranou. Chimene pak, chtíc podle své povinnosti pomstít otcovu smrt, žádá, aby byl vrah potrestán. Don Sache, Rodriguův sok, chce podstoupit souboj s Rodriguem. Ale Chimene přiznává své důvěrnici Elviře, že zbožňuje i nyní svého snoubence a že žádajíc jeho hlavu bojí se, aby ji skutečně nedostala, poněvadž by bez Rodrigua nemohla žít. Nabízí jí meč, aby vykonala nad ním pomstu, ale on odmítá, uznávaje, že konal pouze svoji povinnost. I ona půjde za jeho bolestným příkladem, ačkoliv cítí, že jej miluje jako dříve. Rodrigue ji opuští a na ulici potkává svého otce, který mu děkuje, že tak statečně pomstil jeho uraženou čest. Maurové se však chystají na Sevillu a don Diegue posílá Rodrigua proti nim: vrátí-li se jako vítěz, dosáhne odpuštění od krále i od Chimeny.
Rodrigue zahnal Maury a král ho zahrnuje poctami. Chimeně předstírají, že Rodrigue podlehl ranám – ta nemohouc se ovládnout smrtelně zbledne, ale když se doví, že to není pravda, znovu žádá o Rodriguovo potrestání. A tak musí Rodrigue podstoupit souboj s donem Sachem: vítězi přiapdne Chemene. Rodrogue prohlašuje Chemeně, že se nebude bránit a že se dá od dona Sacha zabít, ale Chemene ho vyzývá, aby se vrátil jako vítěz z boje, jehož cenou bude ona.
Po malé chvíli se objeví don Sach s mečem v ruce. Chimene myslí, že je vítězem, zahrnuje ho výčitkami a žádá krále, aby ji zbavil závazku, poněvadž chce v klášteře až do smrti oplakávati svého otce a svého milence. Vtom se však objeví Rodrigue, který jako vítěz poslal donna Sacha, aby položil meč k nohám Chimeniným. Ještě naposledy zaváhá Chimene, ale láska zvítězí nad povinností. Na domluvu královu odpouští Rodriguovi a slibuje, že se za něho provdá, až se vrátí z Afriky, kam ho král posílá proti Maurům."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5166ef28a2d02.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
P_Corneille_Cid.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse