Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Píseň o Rolandovi

Píseň o Rolandovi


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně popisuje děj starofrancouzského hrdinského eposu. Sleduje, jak Ganelon zradí krále Karla, aby se mohl pomstít Rolandovi. Líčí Rolandovo hrdinství, oddanost, ale i přehnanou pýchu. V závěru jsou charakterizováni a srovnáváni Roland, Olivier a Karel.

Obsah

1.
Ganelon zradí krále Karla
2.
Rolandova smrt
3.
Karlovo vítězství a potrestání Ganelona
4.
Charakteristika postav

Úryvek

Karel se tedy vydá zpět do Francie. Ganelon navrhne Rolanda, aby velel zadnímu voji jízdy. Hrdý Roland nemůže odmítnout. Tak na ně zaútočí saracéni v Roncevalském průsmyku. Statečně se bijí, francouzů je méně, ale pobijí mnoho pohanů. Roland i usekne Marsilovi ruku. Ale většina Rolandových rytířů umírá i jeho nejvěrnější Olivier, který chtěl zatroubit, aby jim zbytek vojska přijel na pomoc, ale Roland byl na to moc pyšný. Zatroubil sice pak, ale to už bylo moc pozdě. Olivier omylem zraní Rolanda a ten pak vyčerpáním zemře také.
Karel se na zavolání otočí a jede zpět na pomoc svým rytířům, ale už je pozdě. Zatím poražený Marsil zavolal na pomoc další pohany a slíbil jim Španělsko, když Karla porazí. A tak se bijí nanovo. Karel musí pomstít smrt Rolandovu. Francouzi zvítězí. Karel zabije velitele pohanů. Král Marsil, když se dovídá o další porážce, umírá žalem. Karel vtrhne do Zaragozy a všechny pokřtí nebo zabije ty, kdo nechtějí pokřtít. Marsilovu ženu zajme a veze do Cách. Tam se koná soud se zrádcem Ganelonem. Jeho příbuzní nechtějí, aby byl zabit. Ale rytíř Thiery se rozhodne bojovat a chce smrt Ganelona. V boji zvítězí a Ganelon i s příbuznými je potrestán."

Poznámka

Text je vypracován jako referát ze základní školy. Jsou zde zřejmě přejaty i některé výrazy ze samotné knihy, které působí zastarale. Jméno Marsilius se skloňuje Marsilia, Marsiliovi - ne Marsila, Marsilovi.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a82eb3499b15.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pisen_o_Rolandovi.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse