Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Pujmanová, Marie: Předtucha

Pujmanová, Marie: Předtucha


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Marie Pujmanová

Životopisy spisovatele: Marie Pujmanová

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o popis knihy české spisovatelky Marie Pujamnové Předtucha. Dílo je psychologickou povídkou, jejíž děj není časově určen. Součástí práce je představení díla, hlavních postav a samotné autorky.

Obsah

1.
Hlavní postavy
2.
Děj
3.
Jazyková kompozice
4.
Marie Pujmanová

Úryvek

"Když rodiče odjeli ve vlaku také usnuli, když se probudili zrovna přijeli do Jassy a paní Jelínková přemluvila manžela, že se chtěla projít po okolí, a na nádraží měl vlak čekat skoro půl hodiny.
Jarmila po zaslechnutí zprávy z rádia rychle utíkala domů. Tam zděšeně, kde je Václav ten brzy přišel, ale už to také věděl. Rychle přemýšlí, jak a co mají dělat. Začala velká bouřka, přichází sousedi je utěšit. Cilka děti pozdě v noci donutí jít spát. Ráno, když Jarmila schází dolů zrovna v té době přišel pošťák, který přinesl zprávu od rodičů, že jsou zdraví a živí, protože jim ujel vlak. Všichni naprosto šťastni. Jarmila po dovolení od Cilky jde za přáteli na plovárnu. Potkává Toufara, kterému oznámí že se s ním už nechce vídat.

Jazykově – moderní stylistické prostředky, a vedle tradičních dialogů v přímé řeči je použitá řeč polopřímá, nevlastní přímá řeč (vnitřní monolog), řeč smíšená"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45efe2e3c6f1e.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Pujmanova_Predtucha.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse