Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Richard Glazar: Treblinka, slovo jak z dětské říkanky

Richard Glazar: Treblinka, slovo jak z dětské říkanky


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Richard Glazar

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje vzpomínkovou knihu Richarda Glazara Treblinka, slovo jak z dětské říkanky, která čerpá z autorových zkušeností s pobytem v koncentračním táboře a úniku z něj. Popis děje díla je zarámován jeho místním a časovým zasazením, vyjmenováním postav nefigurujících v charakteristice příběhu a několika informacemi o koncentračním táboře Treblinka.

Obsah

1.
Místo a čas děje
2.
Děj
3.
Poznámky: další postavy a Treblinka

Úryvek

"Richard GLAZAR - Treblinka, slovo jak z dětské říkanky

Místo: Treblinka, Mannheim
Kdy: 1938 - 1948

Děj:
Vypráví o Richardovi Glazarovi, který byl v září 1942 deportován do Terezína a odtud v říjnu 1942 do vyhlazovacího tábora Treblinka ve východním Polsku, kde byl jako jeden z mála vybrán k otrockým pracím. Je zde detailně popsán život ve vyhlazovacím táboře. Od příjezdu transportů, kde byli lidé donuceni se svléknout a pak jít do plynu. Po nich nastoupila pracovní četa, která měla za tvrdých podmínek úkol třídit věci a hledat v nich peníze a jiné cenné věci. Mezi utlačovatele patřili - Franz (Lalka), Matthes, Miete - Anděl smrti, Mentz - střelec číslo 2, Franz Paul Stangl, Kuttner
Při příjezdu transportu bylo vybráno pár lidí z tisíce na pracovní práce. Jeden z nich byl také Richard, později i jeho kamarád Karel Unger. Ze začátku tito lidé byli týráni a nebylo jich líto, ale postupem času, kdy už nepřijížděli transporty tak často. Tak nastalo období hladu a nedostatků financí ke spekulaci. Proběhne zde i nemoc Tyfus - treblinka. Jak není žádná práce, tak se tu objevuje motiv přání, ať přijede další transport (ač neúmyslně, ale přejí si smrt ostatních lidí pro to, aby zachránili svůj). A jejich vůdci polevovali a nutili je dělat práce na zkrášlování okolí, aby to zvenku pro příchozí vypadalo jako příjemný prac. tábor.
2. srpna 1943 se zúčastnil vzpoury a z hořící Treblinky se po dobrodružném útěku Polskem dostal do Mannheimu na Rýně. Pod nepravým jménem a s falešnými doklady pracoval až do vysvobození americkou armádou v kovárně zdejší továrny.

Poznámky:
Jiné postavy - Želo - pak poslán do II. tábora
Robert, Rudolf, David Brat, kápo inženýr Galewski - pak snaha o převrat, ale nemají 100% důvěru, Honza…
Jindra Toman, Aron, Annemarie
Vachmani - ukrajinští pracanti spolupracující s SS

Tábor byl rozdělen do dvou částí - I. tábor - sortirungsplac a II. tábor - vyhlazovací neboli tábor Mrtvých
Treblinka - na rozloze 400x600 metrech, které zaujímala Treblinka, bylo za 14 měsíců v letech 1942 - 1943 usmrceno více než 700 000 lidí (Ve skutečnosti kolem milionu)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ebac1ad3f451.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
R_Glazar_Treblinka.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse