Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Robert Louis Stevenson: Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda

Robert Louis Stevenson: Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Robert Louis Stevenson

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný životopis autora R. L. Stevensona, a dále pak dějovou osu příběhu o lékaři, který objevil směs, jež odděluje dobrou a zlou povahu člověka. V závěru je velmi krátký úryvek.

Obsah

1.
Robert Louis Stevenson
2.
Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda
3.
Úryvek

Úryvek

"Již od mládí byl Dr. Jekyll velmi ctižádostivý člověk. Jeho velká touha po úspěchu mu nedovolovala popustit uzdu své horší povaze – pijana, tuláka a rváče. Jeho lepší já přemohlo to špatné a dr. Jekyll se stal důstojným, váženým lékařem. Velkou vášní se mu stala chemie. Zavíral se do své laboratoře a pracoval na čemsi tajemném.
Jeho přítel advokát Utterson měl vážné obavy o jeho zdraví, neboť mu byla doručena tato závěť:
„V případě úmrtí Henryho Jekylla, doktora medicíny, doktora práv, člena královské učené společnosti, atd ., veškerý jeho majetek má zdědit jeho přítel a dobrodinec Edward Hyde. A to i v případě, kdyby dr. Jekyll zmizel, nebo z nevysvětlitelných příčin byl nezvěstný déle než tři kalendářní měsíce, jeho majetek bez průtahů přechází do vlastnictví jmenovaného Edwarda Hyda, bez zatížení jakýmikoli povinnými závazky, až na několik drobných částek, splatných členům doktorovy domácnosti.“
Obavy advokáta Uttersona byly pochopitelné. Edward Hyde byl vyhlášený zloduch a postrach okolí. Když bez důvodu zavraždil ministerského předsedu, ztratil se ze světa. Po tomto incidentu se dr. Jekyll začal chovat podivně. Nepouštěl k sobě nikoho, ani své nejlepší přátele. Zavíral se ve své pracovně a vůbec ji neopouštěl. Služebnictvu se doktorovo chování zdálo více než zvláštní. Zavolali proto advokáta Uttersona. Společně se domnívali, že dr. Jekyll byl zavražděn. Odhodlali se proto k zoufalému činu. Vyrazili dveře doktorovy pracovny …"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0027.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Podivny_pripad_Jekylla.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse