Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Romain Rolland: Petr a Lucie

Romain Rolland: Petr a Lucie


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Romain Rolland

Životopisy spisovatele: Romain Rolland

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která zachycuje hlavní děj novely Romaina Rollanda - Petr a Lucie. Představen je i autor knihy samotný.

Obsah

1.
Bibliografické údaje
2.
Autor
3.
Rozbor díla
4.
Obsah díla
5.
Hlavní postavy
6.
Závěr
7.
Vlastní hodnocení

Úryvek

" Petrův bratr Filip přijel z fronty na dovolenou, ale doma mu něco chybělo. Petr jakoby se stal lhostejným. Nevyptával se na nic, jako dříve. Proč se Petr změnil, poznal jednou večer, kdy potkal Petra s Lucií. Nevnímali jej. Filip si říkal: „Můj život je obětován. Ale není spravedlivé brát život také těm dvěma. Kdybych aspoň mohl svým životem vykoupit jejich štěstí.“
Na Veliký pátek šli spolu do chrámu sv. Gervasia. U vchodu se Lucie obrátila a spatřila asi desetiletou dívenku. Obě ruce měla zdvižené nad hlavou a pohlížela na ni s úsměvem. Také Lucie se usmála. Ale dívčin pohled se vznesl nad ni a náhle se zděsil. A děvčátko, s tváří zakrytou zmizelo. „Co se jí stalo?“ Zeptala se Lucie. Ale Petr se nedíval. Vešli. Lucie uviděla svou rusovlasou holčičku. Zdálo se jím že už ji viděla ve snu té noci. Myšlenky se jí zatoulaly jinam. Pak užasle spatřila v červeném a žlutém okně tvář té rusovlásky. Uviděla výraz zděšení a soucitu. V té chvíli se silný pilíř pohnul. Lucie se vrhla na Petra, jakoby jej chtěla ochránit. A mohutný pilíř je naráz pohřbil pod svými sutinami.

Lucie –dcera tovární dělnice
-mladá,skromná a hodná dívka, vystrašená válkou
Petr – syn ze zámožné měšťanské rodiny
- citlivý, nenáviděl válku
Filip – Petrův brácha,nadšený dobrovolník, později velmi zklamaný

Příběh je vystavěn na kontrastu dvou rovin. První z nich tvoří válka, nesmyslné zabíjení, falešné vlastenectví, deziluze, druhou pak vnitřní svět obou hrdinů, intimní scény citů a snů, morální čistoto a nevinnost milenecké dvojce."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x463f0d429ca09.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Romain_Rolland.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse