Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Roman Rolland: Petr a Lucie

Roman Rolland: Petr a Lucie


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Romain Rolland

Životopisy spisovatele: Romain Rolland

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje hlavní děj novely Romaina Rollanda Petr a Lucie. Po stručném životopisu autora následuje žánrové zařazení díla, seznámení s jeho dějem a charakteristika hlavních postav. Práce se krátce zabývá i jazykovou stránkou díla. Součástí je ukázka z knihy.

Obsah

1.
Umělecký směr
2.
Životopis autora
3.
Žánr
4.
Obsah
5.
Téma
6.
Charakteristika hlavních postav
7.
Jazyková stránka díla
8.
Ukázka

Úryvek

"1. Umělecký směr:
Francouzská literatura 1. pol. 20. st; Zobrazování válečné tématiky si klade za cíl vylíčit válečné hrůzy a varovat před nimi
Kritický realismus – typ realismu, kde je zesílená kritičnost; upozornění na negativní jevy a nedostatky

2. Autor:
Romain Rolland – francouzský prozaik, dramatik, esejista; 1915 – nositel Nobelovy ceny za literaturu; autor životopisů – Tolstoj, Beethowen
Dílo: Jan Kryštof – románový cyklus, psán formou řeky, podobně jako hudební skladba; Divadlo revoluce; Dobrý člověk ještě žije; Petr a Lucie
Další autoři: Erich Maria Remarque, Henri Barbusse, Antole France, Andre Gide

3. Žánr:
Lyrická psychologická novela. Jsou zde úvahové pasáže. Novela = je prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu podobně jako povídka. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustřeďuje na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh.

4. Obsah:
(30.leden-28. březen 1918 v Paříži)
Tento příběh se odehrává v Paříži za 1. světové války. Petr byl 18letý chlapec, který byl poslán na vojnu. Pocházel z měšťácké rodiny. Jeho otec byl sudí. Měl také o 6 let staršího bratra Filipa. Petr jednou v metru potkal slečnu Lucii, kde se do ní zamiloval. Lucie se věnovala malování a její matka pracovala v továrně, kde se vyráběly výbušniny. Poté se setkávají ve městě, kde se více sblížili. Milenci prožívali chvíle štěstí a lásky a nepřipouštěli si nebezpečí války. Na velký pátek spolu uzavřeli sami v kostele sňatek. Tragicky zahynuli při varhaním koncertu v chrámu sv. Gervasia ve vzájemném objetí za náletu pod troskami pilíře, o který se opírali, a který se zřítil a pohřbil je.

„ Veliký příteli, před tebou se s ním snoubím. Spoj nás! Vidíš naše srdce.“

5. Téma:
Inspirace skutečnou událostí (bombardování 1918 Paříž).
Novela založená na kontrastu:
Hrůzy války, nesmyslné zabíjení, krutost, společenská skepse a deziluze
X
láska, vysněný svět milenců, vnitřní svět obou hrdinů, intimní scény citů a snů, morální čistota a nevinnost milenecké dvojice.
Platonická láska x předtucha ( život x smrt )
Zoufalý protest proti válce, proti zbytečným ztrátám životů nevinných lidí → odsouzení nesmyslnosti války; lidské srdce a láska je silnější než nesmyslné zabíjení,
shakespearovský motiv → podoba: Romeo a Julie – láska, tragický konec

6. Hlavní postavy:
Petr Aubier – 18letý student, syn soudce, protiválečný postoj, nechápe smysl války, vkládá všechny naděje do vztahu k Lucii, sklon idealizovat svět, vliv nábožensky založené matky

Lucie – dcera dělnice v továrně na výbušniny, malířka kopií slavných obrazů; odlišný pohled na svět ( odmala se sama musí živit ), pochází z chudé rodiny; láska je smyslem života; něžná, citlivá, prostá dívka; "

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Práce je částečně kompilační a obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d56cb3e3300c.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Rolland_Petr_a_Lucie.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse