Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Romantismus v české literatuře - maturitní otázka

Romantismus v české literatuře - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma romantismus v české literatuře. Velmi stručně popisuje atmosféru doby, a vyjmenovává nejdůležitější znaky v literatuře. Seznamuje s životem a dílem Karla Hynka Máchy, Josefa Kajetána Tyla, i Karla Jaromíra Erbena.

Obsah

1.
Atmosféra doby
2.
Znaky v literatuře
3.
Karel Hynek Mácha
4.
Josef Kajetán Tyl
5.
Karel Jaromír Erben

Úryvek

"Atmosféra doby – romantismus se u nás velmi těžce prosazuje, literatura je v tomto období velmi mladá. Ve 30.létech však vystupuje nová mladá generace s jiným pohledem na život a s romantickým pohledem i na svůj vlastní život. Odpor proti absolutismus - revoluce.

Znaky v literatuře:
- snaha přiblížit literaturu nejširším společenským vrstvám a působit na ně (Tylova kočovná herecká společnost)
- snaha o výchovu vlastenectví
- rozvoj společenského života – besedy, pěvecká sdružení, čtenářské organizace
- rozvoj novinářství a časopisectví (Květy, Česká včela)
- nástup nové generace – K.H.Mácha, J.K.Tyl, K.J.Erben, K.Sabina

Karel Hynek Mácha (16.11.1810 – 6.11.1836)
Syn mlynářského pomocníka, narozen v Praze. Záliba v cestování a v divadle. V divadle se seznámil s Lori Šomkovou a krátce před jejich sňatkem zemřel na následky nemoci a vyčerpání. Pohřben byl v Litoměřicích, ale roku 1939 byly jeho ostatky převezeny na Vyšehrad. Vážil si světové romantické literatury.

Dílo:
Počáteční tvorbu psal německy. V češtině vliv Jungmana. V prvních básních (V svět jsem vstoupil, Noc) vyjadřoval odpor k poměrům doby, pocit osamělosti a pesimismu, touha po lepším světě. Hledal vlastní poezii, osobitou cestu.
- Máj – děj ze skutečného života, z tragického osudu. Motivem je příroda a rodná země. Dějištěm je krajina pod Bezděsem u Doks. Popis 3 tragédií – Jarmilina, Vilémova a obecná lidská. O smyslu života. Byl současníky nepochopen – domněnka, že odvádí od vlasteneckých a národních zájmů.
- Cikáni – děj se odehrává na Kokoříně. Život vyděděnců, složité lidské vztahy, realistická kresba postav, Cenzura tento román nepropustila.
- Křivoklát – 1.díl zamýšleného čtyřdílného cyklu Kat. Václav IV. si povídá se svým katem. Každý by chtěl zaměstnání toho druhého."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4989cd994e44b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Romantismus_v_ceske_lit_MO.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse