Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Romeo, Julie a tma

Romeo, Julie a tmaKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Otčenášek

Životopisy spisovatele: Jan Otčenášek

Škola: Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103, Kladno

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Romeo, Julie a tma.

Obsah

1.Rok vydání
2.Spisovatelé dané doby
3.Okolnosti vzniku díla
4.Vliv díla
5.Postavy
6.Děj a kompozice
7.
Jazyk a styl
8.Adaptace

Úryvek

"Rok vydání: 1956
Další spisovatelé: Jan Drda ( Němá barikáda), Julius Fučík ( Reportáž psaná na oprátce), Arnošt Lustig( Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou), Josef Škvorecký( Zbabělci)
Okolnosti vzniku díla:
Autobiografické prvky- autor se narodil v roce 1924 a v roce 1942 mu bylo 18 jako Pavlovi a sám prožíval hrůzy doby Protektorátu.1948 únor - Gottwald a komunisté se dostávají po demisi a abdikaci Beneše k moci -> znárodňování. 1956 se uvolňuje literatura a napětí, 1945 osvobození republiky -> vzpomínky na válku atd..
Vliv díla:
Již první verše od W.Shakesepara nám prozradí, že si Otčenášek propůjčil námět od něj. V knize je také rozhovor Ester a Pavla, kde autor mluví o Esteřiných rodičích jako o Montekových - myslel to jako vtip. Pavel je tedy Romeo z rodu Monteků a Ester je Julie Kapuletová. V knize Shakespeara jde o nesnášenlivost dvou rodů a nešťastné lásce. V knize Romeo, Julie a tma je zase rodina Pavla s kterou Říše nemá problém a rodina Ester, která je Říší pronásledována. A "tmou" autor míní dobu druhé světové války.
FORMA:
Literární druh: epika
Literární žánr: novela
Literární směr: Druhá světová válka v české a světové literatuře
• Druhá vlna válečné prózy - přelom 50/60let, více se soustřeďuje na psychologický rozbor hlavních postav , než na pouhá fakta
Postavy:
Hlavní postavy:
• Ester = 18.ti letá židovská dívka, která se má dostavit na transport do Terezína, ona však nedorazí, potká Pavla a zamiluje se, stýská se jí po rodičích, vzpomíná na svůj domov, první lásku, na to, že dřív Židé nebyli vnímáni jako spodina společnosti, je bláznivá a usměvavá, i přesto, co ji život nachystal,je citlivá a ohleduplná -> nakonec utíká z úkrytu, aby zachránila Pavla před smrtí, neví zda vůbec věří v Boha, jelikož ten by snad tomu co se na jeho lidech páchá jen nedíval, jako Židovka měla od Říše zakáno většinu aktivit
• Pavel = 18-ti letý vážný hoch, který právě maturuje, když pozná Ester dojde k dospělému rozhodnutí, že ji schová, nosí ji jídlo, a přestože rodičům nechce lhát, lže, aby je uchránil od starostí, Ester miluje a nechce bez ní žít
Vedlejší postavy:
• Čepek = odpůrce fašismu, pomocník u otce Pavla
• Rejsek = bohatý muž žijící v domě, kde žije Ester, spojenec s nacisty a udavač, Ester chce poslat na smrt
• Rodiče Pavla = přezdívá jim "starouškové", jejich jména nejsou známa, dobří starostlivý lidé, s otcem se odcizí po té, co jim Pavel lže a utíká z domu za Ester, avšak když se o Ester otec dozví, pomůže mu
Děj a kompozice:
Pavlovi se blíží maturita, jednoho dne se rozhodne vyrazit do kina. Potuluje se po parku a sedne si na lavičku. Nejprve si ani nevšimne, že na druhém konci sedí dívka. Dívka pláče a on se ji snaží ukonejšit. Ona odmítá pomoc a tak chce odejít, jakoby mu na ní vůbec nezáleželo. Když si chce na odchodu zapálit cigaretu všimne si na kabátku židovské hvězdy. Ester mu vypráví, že se nedostavil a na transport a teď neví co s ní bude. Pavel se ji rozhodne schovat v komůrce u krejčovské dílny. Pavel začne Ester nosit jídlo, knihy atd.. Pro ochranu rodiny to nikomu neřekne, všichni však tuší, že se něco děje. E+P se seznamují a nakonec se do sebe zamilují. Začnou snít a plánovat společnou budoucnost. Ester netuší, že byl spáchán atentát a že jsou lid ve velkém nebezpečí. Každý den čtou v novinách seznam osob, které byly zastřeleni."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52cd6800910be.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Jan_Otcenasek.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse