Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

SapfóKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Životopisy spisovatele: Sapfó

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek básnířky Sapfó.

Obsah

1.
Sapfó

Úryvek

"Sapfó (7. – 6. stol. př. n. l.)

Tato básnířka se věnovala monodické lyrice, která je založena na sólovém zpěvu a doprovodu harfy. Autorka žila obklopená ženami na ostrově Lesbos. Zde založila centrum literárního dění Dům múz. Stala se tak nejproslulejší z aiolských pěvců skládajících monodickou lyriku. Její život je opředen legendami; pouze fragmentárně dochovaná básnická tvorba zahrnovala ódy, epithalamia (svatební písně), elegie a hymny. Její poezii je vlastní niterná emotivita a formální dokonalost.
Česky vyšel výbor Písně z Lesbu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521fae6454514.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Sapfo.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse