Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Díla abecedně > William Shakespeare

Díla od autora: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Název Goodness Staženo

Zkrocení zlé ženy - William Shakespeare

Práce obsahuje stručný rozbor díla Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara k maturitní zkoušce. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

235x

Zkrocení zlé ženy - William Shakespeare

Práce obsahuje literární rozbor díla Zkrocení zlé ženy od W. Shakespeara, který lze využít jako přípravu k maturitní zkoušce z literatury. Popisuje dě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Zkrocení zlé ženy

Rozbor klasického dramatu Zkrocení zlé ženy od W. Shakespeara se dá použít jak do hodin literatury, tak i k maturitní zkoušce. Rozbor obsahuje i struč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

8x

Williame Shakespeare - Zkrocení zlé ženy

Práce obsahuje rozbor díla Zkrocení zlé ženy k maturitě z literatury. Rozebírá téma, literární druh, typy promluv nebo jazykové prostředky. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

653x

Williame Shakespeare - Romeo a Julie

Práce pojednává o rozboru díla Romeo a Julie jak maturitní otázka z literatury. Rozebírá kompoziční výstavbu, literární druh, postavy a děj díla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

97x

Williama Shakespeare: Mnoho povyku pro nic

Seminární práce z českého jazyka odpovídá na otázky týkající se autora, literárněhistorického kontextu, myšlenek, děje, postav či uměleckých prostředk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

15x

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

Text seznamuje s komedií Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy. Obsahuje životopis autora. Věnuje se charakteristice postav a popisu děje. V závěru j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

3987x

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

Stručná práce kompilačního charakteru představuje obsah díla Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy. Samotné dílo je žánrově zařazeno a poté následuje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

658x

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

Práce popisuje děj Shakespearova dramatu Zkrocení zlé ženy a krátce se zmiňuje i o jeho formální stránce.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


198x

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

Práce sleduje děj Shakespearova dramatu Zkrocení zlé ženy, uvádí místo, kde se odehrává, a jmenuje jeho postavy.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


236x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »