Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Sofokles: Antigona

Sofokles: Antigona


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Sofokles

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje se Sofoklovým dílem Antigona. Uvádí základní informace o autorovi. Dále se věnuje charakteristice postav a popisu děje. Závěr obsahuje hodnocení díla a úryvky z něj.

Obsah

1.
O autorovi, zasazení do doby
2.
Základní informace
3.
Charakteristika hlavních postav
4.
Děj
5.
Můj názor
6.
Úryvek

Úryvek

"Zálkádní informace

Rok vzniku: 442 př. n. l.
Literární druh: drama
Žánr: tragédie
Kompozice: chronologická
Celkové téma: mravní lidské zákony jsou víc než zákony krutého panovníka
Hlavní téma: Polyneikův symbolický pohřeb
Vedlejší téma: Haimonova snaha o záchranu
Jazyk: spisovný, veršovaný, básnické prostředky
Dějiště: Théby


Charakteristika hlavních postav

Antigona: dcera Oidipa; oddaná; odhodlaná; nebojácná; nebojí se nést následky za své činny; ctí staré zvyky
Isméne: mladší sestra Antigony; poslušná; bojácná
Kreon: král thébský; tvrdohlavý; sobecký; krutý; zákony jsou víc než boží vůle; myslí si, že dělá dobrou věc pro lid; nemyslí na následky svého konání
Haimon: syn Kreonta a Eurydike; respektuje otce, ale jeho nesmyslné rozkazy nebere vážně

Děj

V Thébách se navzájem zavraždí 2 bratři- Etokles a Polyneikos. Jeden při obraně státu a druhý při pokusu jej zničit. Prvního nechá král Kreon pochovat se všemi poctami, toho druhého ovšem pohřbít zakáže a nechá ho napospas zvířatům. Antigone, sestra zavražděných, se rozhodne i svého druhého bratra symbolicky pohřbít. Nejprve hledá podporu u své sestry Isméne, ale ta se řídí zákony a má strach z hněvu vládce. Antigone tedy poruší přísný králův zákaz a je zazděna zaživa ve skalní hrobce. Spolu s ní má být potrestána i Isméne, ale Antigona ji sprostí jakékoliv viny a spoluúčasti na tomto činu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b76d0b82c0d6.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Sofokles_Antigona.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse