Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Sofokles: Antigona

Sofokles: Antigona


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Sofokles

Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, Praha 4

Charakteristika: Rozbor Sofoklova dramatu Antigona přibližuje postavy, děj či témata díla. Zařazuje ho také do literárněhistorického kontextu i z hlediska žánru a dodává k němu stručný vlastní názor.

Obsah

1.
Literární druh a žánry, časoprostorové zařazení
2.
Postavy
3.
Děj
4.
Hlavní myšlenka
5.
Téma
6.
Zařazení do literárně-historického kontextu
7.
Ostatní autorova tvorba
8.
Ostatní představitelé směru
9.
Vlastní názor

Úryvek

"Literární druh: Drama
Literární žánr: Tragédie
Časoprostor: Drama se odehrává v Thébách(řecko) asi 5.století př.k.
Kompozice:

Postavy:
Antigona- dcera Oidipa, odvážná, nebojí se prosadit si názor, drží se mravních pravidel
Ismína- mladší sestra Antigony, bojí se porušit zákony a bojí se trestu, je nevýrazná vůči svým názorům
Kreon: Thébský král, je zaujatý svým nepřítelem, nechá si však poradit a dokáže přiznat svou chybu
Euridika: žena Kreona
Haimon: jejich syn

Děj: Dva bratři, Eteoklés a Polyneikés odešli do války a oba v ní zemřeli. Král Kreon dal Eteokla pohřbít, ale Polyneika ne a zakázal jej oplakat. Antigona se rozhodla, že bratra pohřbí i přes zákazy krále a prosby její sestry, která se bála trestu.
Antigona bratra pohřbila, ale byla chycena při činu a odvedena před krále. Kreon se divil, že Antigona svůj čin nepopírá a přiznává se k hrdě k němu. Obhajuje se mravními zákony a říká, že zákony jen napsané uctívat nebude.
Antigoně byl určen trest- zazdění. Výstraha věštce Teireisia, že bohové se rozzlobili a že trvají na odvolání trestu, Kreona donutila souhlasit s pohřbem Polyneika a odvolat Antigoně trest.
Antigona se, ale oběsí, a když jí uviděl Haimon, probodl se mečem. Po zprávě, že Haimon je mrtev se zavraždila i Euridika, před svou sebevraždou Kreona proklela.
Kreon zůstal sám, opuštěn a uvědomil si svou vinu.

Hlavní myšlenka- Poukazuje na mravní zákony, které by se neměli porušovat, ačkoli se to někomu nelíbí. Vyzdvihuje víru a sílu osobnosti pro splnění těchto tradic- že je někdo starší, neznamená, že je vždy moudřejší."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51443b91c3056.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Sofokles_Antigona.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse