Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Sofokles: Král Oidipus

Sofokles: Král Oidipus


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Sofokles

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V krátké práci je představeno dílo Král Oidipus, jejímž autorem je athénský dramatik Sofokles. Nejprve je přiblížen autorův život a obsah jeho dalšího dramatu Antigona. Poté jsou ve stručných bodech charakterizovány hlavní postavy a následně je vylíčen děj knihy. V závěru autor shrnuje vlastní názor.

Obsah

1.
Autor
2.
Dílo - Antigona
3.
Nakladatelství, rok vydání
4.
Hlavní postavy
5.
Obsah
6.
Vlastní názor

Úryvek

"KRÁL OIDIPUS

• Autor: Sofokles: Athénský dramatik, herec, autor antických tragédií narozený v roce 496 př.n.l. Byl to i kněz a politik, pocházel ze vznešené rodiny. Po smrti roku 406 př.n.l. byl prohlášen za héroa.
Zavedl třetího herce a omezil úlohu sboru, ale zvýšil jeho počet z 12 na 15. Napsal 123 dramat, ale dochovalo se pouze 7 tragédií-Antigona, Électra, Král Oidipus, Filoketes, Trachiňanky, Aias, Oidipus na Koloně. Plně respektoval aristotelovskou jednotu děje, místa a času. Hrdinové jeho děl jsou obdařeni ideálními vlastnostmi a jednají zcela samostatně. Bohové vystupují jen zřídka. Vyjádřil jimi hlubokou víru v rozumné a mravní hodnoty člověka.
• Dílo: Antigona- Drama asi z roku 442 př. n. l. Oidipovi synové- Eteokles a Polyneikes zápasili o vládu nad antickými Thébami. Polyneikes byl vypovězen z vlasti, s pomocí egejského krále však shromáždil vojsko a vytáhl proti Thébám. V souboji padli oba bratři. Vlády se ujal jejich strýc Kreon. Eteokla nechal pohřbít se všemi poctami, Polyneikes (vlastizrádce) měl být ponechán bez pohřbu napospas dravcům. Ale sestra obou bratrů Antigona neuposlechla rozkazu a Polyneika pohřbila. Za svůj čin byla zaživa zazděna ve skalní kobce. Nepomohly ani prosby Kreolova syna, Antigonina snoubence, Haimona. Nakonec však Kreon na radu věštce Teiresia ustoupil a chtěl vrátit Antigoně svobodu. Ale bylo již pozdě, Antigona se oběsila. Haimon svého otce proklel a poté se probodl mečem. Po těchto strašných událostech spáchala sebevraždu i jeho matka Euridika. Teprve nyní si Kreon uvědomil, jaké neštěstí způsobil. Za svou krutost byl potrestán zoufalou samotou.
• Nakladatelství: Svoboda, v Praze (přeložil F. Stiebtitz, Antická knihovna, sv. 29)
• Rok vydání: 1975
• Hlavní postavy: Oidipus-vážený král thébský, moudrý, spravedlivý, osvoboditel Théb,
Iókasté- matka/ manželka Oidipa, citlivá, nevyrovnaná,
Pastýř-hodný, milující,
Lájos-otec Oidipa, thébský král, krutý, bázlivý,
Kreon-bratr Iókasté
Teiresiás-slepý starý věštec
Polybos-korintský král, vychová Oidipa
• Obsah: Oidipus nevědomky zavraždí svého otce (Lájos) a stane se manželem své matky Iokasty. Po několika letech postihne Théby mor. Věštba předpovídá, že nepomine, dokud nebude odhalen vrah předchozího thébského krále, Laia. Oidipus je tvrdě odhodlán vraha najít a potrestat. Žádá o pomoc věštce Teiresia, který mu vylíčí celou pravdu a vrahem označí právě jeho. Snaží se nařčení vyvrátit, ale po rozmluvy s královnou Iokastou, s korintským poslem a pastýřem mu krutou pravdu potvrdí. Dozvídá se tak o věštbě, že zabije otce a stane se manželem své vlastní matky, a dalších událostí svého života- kvůli věštbě pohozen rodiči, ale zachráněn pastýřem a vychován bezdětným korintským králem Polybem."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dc411c728e27.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Sofokles_Kral_Oidipus.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse