Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Theodore Dreiser: Americká tragédie

Theodore Dreiser: Americká tragédie


Kategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Theodore Dreiser

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší shrnutí děje románu amerického prozaika a novináře Theodora Dreisera Americká tragédie. Krátce seznamuje se skutečnou událostí, na níž Dreiser zápletku knihy založil, a popisuje děj románu. V posledním odstavci zobecňuje typ zločinu, jehož se v díle dopustí hlavní hrdina, a jeho pozadí hledá v důrazu tehdejší americké společnosti na finanční úspěch.

Obsah

1.
Skutečný případ jako zdroj zápletky
2.
Děj knihy
3.
Tematizovaný zločin a jeho pozadí v charakteru americké společnosti

Úryvek

"Theodore Dreiser: Americká tragédie

Pro svůj román si Dreiser vybral případ Chestra Gilletta, který roku 1906 utopil svou přítelkyni Gracii Brownovou a byl za to souzen a popraven.
Clyde Griffiths vyrůstá v chudém prostředí své početné a silně nábožensky založené rodiny.
Jeho postavení se mu protiví a Clyde hledá cestu za úspěchem. Začne pracovat v jednom z luxusních hotelů jako poslíček a zdejší prostředí ho ještě více zláká. Ale přátelství s ostatními lehkovážnými poslíčky nakonec vyústí v tragédii, při které neúmyslně přejedou malou holčičku.
Clyde je nucen uprchnout a nějakou dobu se potuluje po různých místech. Nakonec se náhodou setkává se svým bohatým strýcem Samuelem Griffithem. Panu Griffithovi se zalíbí synovcova ctižádost a nabídne mu možnost pracovat ve své lycurgské továrně na výrobu límců. Clyde s radostí přijímá, protože v tom vidí příležitost společenského postupu.
Přes odpor svého bratrance Gilberta nakonec dostává místo vedoucího oddělení. I když tovární řád zakazuje veškeré osobní styky s podřízenými, Clyde se do jedné z nich zamiluje - chudé dělnice Roberty Aldenové. Tajně se s ní schází, avšak jen do doby, než se o něj začne zajímat milionářská dcerka Sondra Finchleyová. Vzniká tu však neřešitelná situace, když Roberta otěhotní. Prozrazení jeho poměru a nastávajícího otcovství ohrožuje nejen jeho společenské vyhlídky, naděje na sňatek se Sondrou, ale vedlo by i k propuštění ze zaměstnání a bídě, jež chce Clyde za každou cenu uniknout.
Jako slaboch zamýšlí vysvobodit se z nesnází vraždou své milenky, ale připraví zločin tak neobratně, že okamžitě vzbudí podezření. V rozhodující chvíli svého plánu však ztrácí odvahu, a tak je Robertina smrt spíše následek nešťastné náhody. Poslední část knihy líčí rozsáhlé soudní přelíčení, kterého využívají místní politikové hlavně pro svou kariéru. Clydovi se nepodaří před porotou obhájit svou nevinu a končí na elektrickém křesle.
Ale jakmile Clyde vstoupil do prvních dveří na své cestě ke křeslu, různé hlasy zvolaly: "Sbohem, Clyde." A Clyde měl ještě dost pozemských myšlenek i síly, aby odpověděl: "Sbohem vám všem." Ale i jemu samotnému zněl jeho hlas podivně a slabě, tak vzdáleně, jako by vycházel z nějaké jiné bytosti kráčející po jeho boku, a nikoli z něho. A připadalo mu, že jeho nohy kráčejí samovolně. Uvědomoval si známé šoupání nohou, když ho vedli blíž a blíž k oněm dveřím. Byli před nimi; a pak se dveře otevřely. A tam konečně stálo - křeslo, které tak často vídal ve snu - kterého se tak děsil - a k němuž teď musel jít. Postrkovali ho blíž k němu - na ně - dál a dál - otevřenými dveřmi, prošel jimi - a dveře se rychle zavřely za vším pozemským životem, který kdy poznal.
Zápletka knihy spočívá na skutečné události. Při své novinářské praxi si Dreiser povšiml jednoho druhu zločinu, který se často opakoval - chudý ctižádostivý mladý muž se vraždou zbaví své milenky, která mu brání v cestě za úspěchem. Kniha je obžalobou americké společnosti, jež nade vše oceňovala finanční úspěch, ať byl získán jakýmkoliv způsobem. Situace, již muži řešili vraždou, byla způsobena touž společností, která vraždu odsuzovala."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4eb92e55c71cd.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
T_Dreiser_Americka_tragedie.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse