Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Životopisy spisovatelů > Titus Maccius Plautus - život a dílo

Titus Maccius Plautus - život a dílo


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Titus Maccius Plautus

Životopisy spisovatele: Titus Maccius Plautus

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá životem a dílem Tita Maccia Plauta. Uvádí jeho stručný životopis. Charakterizuje nejznámější tvorbu, a stručně popisuje její děj. V závěru připomíná známé citáty.

Obsah

1.
Životopis autora
2.
Charakteristika díla
3.
Vypsaná díla a jejich krátký děj
4.
Citáty

Úryvek

" ŹIVOT
Pravděpodobně pocházel z plebejského (neurozeného) prostředí. Nevylučuje se ani fakt, že by mohl být propuštěným otrokem. V mládí přišel do Říma. Zde si nejdříve vydělával jako divadelní sluha, později vydělané peníze použil k obchodům v cizině. Tam se mu však vůbec nedařilo a musel se vrátit zpět do Říma, kde se začal živit jako pomocník v mlýnici. Někteří odhadují, že v tomto prostředí pochytil mnoho typických dialogů řeči nižší vrstvy, které pak využíval ve svých hrách, ale jde nejspíš jen o smyšlenku. V této době začal také psát své první komedie (Saturio, Addictus,…). Ty se staly poměrně populární a tak se mohl vrátit zpět k divadlu, kde vydržel až do své smrti. Živil se jako autor her ale i jako herec.

DÍLO
Celkem napsal asi 130 her, z nichž se nám však dochovalo pouhých 21 a to jen díky M. Terentiusovi Varrovi. Ten totiž dal některé jeho hry svázat do svazku. Jeho ostatní díla byla v minulosti přepracovávána, jejich části byly měněny a upravovány. Titus Maccius přejímal komedie od jiných autorů. Nechával se jimi inspirovat, ale často měnil děj, někdy sloučil i více her do jedné. Úroveň jeho děl nebyla stejná, některé měly hloubku a byly na vysoké úrovni, jiné byly jednoduché se základní strukturou.
Jeho umění nespočívá v kompozici (ta byla v porovnání s jinými římskými autory nižší) ale hlavně v živém dialogu, slovních říčkách a v rozmanitém metru. Používá lidový jazyk a jeho hry jsou dodnes svižné. Hry mají často podobné téma – otrok pomáhá mladým na úkor starší generace. Hrdiny jsou nešťastně zamilovaní, hlupáci, otroci. Objevuje se u něj i travestie, kdy se na veřejnosti žena nebo muž vydávají za opačné pohlaví.
První překlad Plauta do češtiny pochází až z roku 1821.

HRY
• Asinaria = Komedie o oslu – mladík zde bojuje o svou lásku, kterou musí nejdřív vykoupit. Jako jeho sok se mu postaví vlastní otec, toho však mladík pomocí sluhů přemůže.

• Miles gloriosus = Chlubivý voják (Tlučhuba) – voják Pyrgopolinices si vybere dívku, která je však zamilovaná do někoho jiného. S pomocí sluhy a příbuzného se milencům podaří vojáka přelstít. V roce 1553 tuto komedii sehrála skupina studentů pražské univerzity v sále Novoměstské radnice. Stal se předlohou pro Shakespearova Falstaffa.
• Aulularia = Komedie o hrnci – stařec Euclio schovává na tajném místě hrnec zlata. Mladík, který se zajímá o Eucliovu dceru hrnec odnese za pomoci starcova sluhy. Tento námět využil Moliér ve svém Lakomci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x490c955acb6c2.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Titus_Plautus.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse