Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Životopisy spisovatelů > Václav Hájek z Libočan

Václav Hájek z LibočanKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Životopisy spisovatele: z Libočan Václav Hájek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek Václava Hájka z Libočan.

Obsah

1.
Václav Hájek z Libočan

Úryvek

"Hájek z Libočan Václav (konec15. stol. – 1553)

Český kronikář, původně utrakvistický kněz, v roce 1521 konvertoval ke katolictví. Autor jedné z nejznámějších a nejoblíbenější z kronik.
Kronika česká (1541) - vznikla s cílem podpořit českou katolickou šlechtu a jako odpověď na měšťanskou kroniku M. Kuthena. Dílo bylo pro poutavé vylíčení českých dějin oblíbenou četbou až do obrození (zahrnuje dobu od předpokládaného příchodu Čechů do roku 1527). Pro řadu nepřesností, omylů, ale i výmyslů byla kronika jako historické dílo jednoznačně odmítnuta osvícenskou kritikou (G. Dobner, později i F. Palacký). Dále však působila zejména v širších lidových vrstvách a měla významný podíl na zrodu a charakteru české předobrozenské i obrozenské historické prózy. "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5213cab6ee361.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Hajek_z_Libocan.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse