Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Václav Havel: Asanace

Václav Havel: Asanace


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Václav Havel

Životopisy spisovatele: Václav Havel

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem tragikomedie Asanace od Václava Havla. V úvodu toto dílo krátce představuje, poté se již věnuje popisu děje. Závěr informuje o hlavních myšlenkách díla.

Obsah

1.
Představení díla
2.
Popis děje
3.
Hlavní myšlenka

Úryvek

"Společně s hrami Largo desolato a Pokušení se poprvé objevila tragikomedie Asanace v samizdatovém vydání časopisu “O divadle” v revolučním roce 1989. Je úsměvnou alegorií na situaci v Československu v druhé polovině osmdesátých let.
Celý příběh se odehrává ve vstupní síni jakéhosi prastarého středověkého hradu, ve kterém dočasně přebývá skupina architektů. Mezi ně patří hlavní projektant Bergman a architekti Albert, Luisa, Ulč, Plechanov a Macourková. Dále se tam vyskytuje jakýsi záhadný Tajemník, který je skutečným autorem celého projektu a sekretářka Renata, která se vroucí láskou zamilovala do architekta Alberta. Ten jí však nevěnuje dostatečnou pozornost, neboť upřednostňuje o mnoho let (15) starší Luisu. Tato celá společnost připravuje demolici středověkého malebného městečka v podhradí, na jehož místě má být vystavěno panelové sídliště pro 2000 obyvatel.
Na hrad přicházejí dva zástupci občanů s peticí, kterou podepsalo 216 obyvatel. Vyjadřují v ní rezolutní nesouhlas s plánovanou asanací. Hlavní projektant Bergman je přijme a vysvětlí jim, že on sám nemůže nic rozhodnout, ale že se stejně nemusí ničeho obávat, neboť asanace je z technických důvodů absolutně neproveditelná. Když se o jejich nesouhlasu dozvídá tajemník, odmítá je s tím, že jde o nátlak menšiny, která se lživě vydává za hlas většiny, a proto je nechává zavřít do hladomorny.
Architekt Albert s občany soucítí a zastává názor, že nelze zbourat město, které vznikalo po dlouhá staletí a nahradit je něčím, co někdo naplánoval. Díky svému názoru se dostává do sporu s Ulčem.
Jednoho dne jim Tajemník představí nového Inspektora, původem z podhradí. Ten hovoří přehnaně lidově, až primitivně a oznámí jim, že asanace nebude, že chápe jejich námitky a že bude konec útisku. Nechá propustit neprávem zavřené občany. Architekti se radují z tvůrčí svobody, která se jim díky novým podmínkám naskytla. Druhého dne však Tajemník přivádí druhého Inspektora. Ten čte svůj projev z papíru, který je pln ohraných frází a ruší rozhodnutí prvního Inspektora.
Albert, který byl nadšen ze získané svobody, již nechce déle zůstávat na hradě a rozhodne se odejít. Tajemní mu to však nedovolí a zavře ho do hladomorny. Když tuto bezvýchodnou situaci vidí Renata, pokouší se otrávit plynem, ale na poslední chvíli je zachráněna. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a69bfe3afbf.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Havel_Asanace.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse