Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Václav Havel: Audience - autoři a obsahy známých literárních děl 2/10

Václav Havel: Audience - autoři a obsahy známých literárních děl 2/10


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Václav Havel

Životopisy spisovatele: Václav Havel

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátký rozbor komediální hry Audience Václava Havla začíná směrovým zařazením hry a je doplněn stručným životopisem autora. Následuje popis děje a stranou nezůstává ani jazyková stránka. Předchozí část série naleznete zde George Orwell: 1984 - autoři a obsahy známých literárních děl 1/10 a následující zde Karel Čapek: Bílá nemoc - autoři a obsahy známých literárních děl 3/10.

Obsah

1.
Směrové zařazení
2.
Životopis autora
3.
Rozbor hry
3.1
Děj
3.2
Postavy
3.3
Jazyk

Úryvek

"Směrové zařazení
Audience je typický příklad absurdního dramatu, což je směr avantgardního divadla projevující se zejména od 50. let 20. století. Absurdní drama zobrazuje skutečnost jako zcela nesmyslnou, představuje člověka v nesmyslných a bezvýchodných situacích, často osamoceného se ztrátou schopnosti komunikace s ostatními lidmi. Charakteristické je pro něj odstranění souvislého děje, deformace a devalvace jazyka, ten tak ztrácí svou dorozumívací funkci. Hry bývají obvykle laděny tragikomicky s prvky černého humoru.

Václav Havel
Václav Havel (1936 - 2011) byl významný český dramatik, esejista a politik, byl posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem samostatné České republiky. Narodil se v Praze v intelektuálně zaměřené podnikatelské rodině. Kvůli svému původu nemohl řádně navštěvovat gymnázium, proto se vyučil chemickým laborantem a gymnázium studoval večerně. Po skončení základní vojenské služby pracoval jako jevištní technik v Divadle ABC a později v Divadle Na Zábradlí. Poté dálkově studoval na divadelní fakultě a pracoval v divadle jako asistent režie, po vystudování se stal dramaturgem a působil i jako redaktor literárního časopisu Tvář. Roku 1964 si vzal uvaděčku Olgu Šplíchalovou.V období normalizace se dostal na seznam zakázaných autorů a stal se jedním z nejvýznamnějších disidentů. Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem Charty 77, to mu vyneslo pět let vězení. Po vypuknutí sametové revoluce založil Občanské fórum a jako jeho kandidát se stal poté prezidentem. Po rozdělení Československa byl zvolen opět, a to jako první prezident České republiky. V roce 1997 zemřela jeho první žena a toho samého roku uzavřel sňatek s herečkou Dagmar Veškrnovou, čímž ztratil velkou část jeho příznivců. Zemřel ve věku 75 let na plicní potíže. Jako literát se proslavil hlavně jako autor absurdního dramatu, v němž se zabýval tématy moci a byrokracie. Dále psal eseje, zejména na politická témata. Mezi jeho nejslavnější eseje patří například Moc bezmocných, dramata pak Zahradní slavnost nebo Odcházení.

Audience
Je to jednoaktová komedie z roku 1975 s autobiografickými prvky. Poukazuje na situaci v komunistickém Československu, zejména na soudobou morálku a na potlačování inteligence, což je demonstrováno na hlavní postavě, jež přes své vzdělání a talent vykonává podřadnou práci, jelikož je nepohodlná straně. Jazyk se v díle objevuje jak spisovný, až přehnaně knižní, tak i hovorový s vulgarismy, a to v závislosti na postavě."

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f0af25f40305.zip (46 kB)
Nezabalený formát:
Havel_Audience.pdf (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse