Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Viktor Dyk: Krysař

Viktor Dyk: Krysař


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Viktor Dyk

Životopisy spisovatele: Viktor Dyk

Škola: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Chomutov

Charakteristika: Rozbor Krysaře Viktora Dyka k maturitě seznamuje s životem autora, zasazuje dílo do literárněhistorického kontextu a přináší jeho charakteristiku včetně popisu postav a děje.

Obsah

1.
Viktor Dyk
2.
Literárněhistorický kontext
3.
Charakteristika díla
4.
Další autorova díla
5.
Postavy
6.
Děj

Úryvek

"Vybrala jsem si dílo od V. Dyka – Krysaře. V. DYK byl: básník, prozaik, dramatik, ale také politik apublicista. Studoval gymnázium, kde jedním z jeho učitelů byl Alois Jirásek (dějepis). Poté dokončil právnickou fakultu a po celý život působil jako novinář a spisovatel. Až do své smrti se podílel na redigování (což je upravení textu ke zveřejnění) časopisu Lumír ( který se snažil povznést českou literaturu na světovou úroveň, např. publikováním překladů) Od roku 1918 byl redaktorem Národních listů.
Patřil také do generace anarchistických buřičů, kteří směřovali k lidové tvorbě, používali rýmovaný verš a přímé pojmenování. Generaci anarchistických buřičů ovlivnily myšlenky Anarchismu-který usiluje o neomezenou svobodu, a odmítá autoritu státu. Antimilitarismu-který odmítá válku. Nebo také Civilismu-který oslavuje moderní techniky a Vitalismus- který oslavuje život, kult přírody, citové a smyslové požitky.
Skupinu anarchistických buřičů spojoval časopis Nový Kult, jehož zakladatelem byl S. K. Neumann. Mezi další buřiče patřil př. František Gellner-který psal poesii-Radosti života, Po nás ať přijde potopaFráňa Šrámek- který psal poesii-Modrý a rudý, Splav, prózu-Stříbrný vítr, drama-Léto, Měsíc nad řekou
DÍLO:Krysař je novela-(což je příběh soustředěný na 1 událost s překvapivým koncem).Inspirovaný německou pověstí ze třináctého století. Je vyprávěno v ER forměa vypravěč-spisovatel používá spisovnou češtinu a knižní výrazy-př. Konšelé=radní, využívá také umělecké prostředky př. Personifikaci, metaforu. Dílo bylo vydáno v r. 1915 a myšlenkou je kritika povrchnosti, pokrytectví a maloměšťáctví. Oslava toho, co popírá rozum- dítě ho ještě nemá, blázen ho ztratil. Nevinnost! Silné osobnosti stojí nad davem. Člověk má žít skutečný život a ne se hnát za snem.
ROZBOR:Vztah dějových linií: Řetězový, návaznost událostí, spjaty s ústředním příběhem. Kompoziční postupy: Chronologický postup v celém vyprávění. Gradace zřetelná jen ke konci příběhu.Textové prostředky: Styl vyprávěcí střídá styl popisný, charakterizační i úvahový (prostřednictvím hlavní postavy, krysaře). Dialogy, monology. Řeč postav je přímá.
V. Dyk psal také poesii- A porta inferi (Od bran pekelných), Síla života a Marnosti - které patřily mezi první sbírky, kde byl vliv symbolismu a dekadence. Dále také Milá sedmi loupežníků (balada o zradě a lásce) prózu- Krysař, a drama- Zmoudření Dona Quijota
POSTAVY-Krysař- je moudrý, osamělý, hrdý individualista. Kristián- je milenec Agnes, až nabude dědictví, získá její srdce- Agnes nechce peníze, ale lásku Agnes-je Kristiánova milenka, po příchodu Krysaře poznává lidské hodnoty(zamiluje se),čeká s K. dítě rybář SeppJörgen- protiklad Krysaře, vyděděnec, prostoduchý, neschopný se zařadit do společnosti, společnost se mu posmívá, vše si uvědomí až druhý den.
DĚJ: se odehrává v hanzovním městě(obchodním) Hameln, kam Krysař přijde za účelem vyhnat krysy z města. Seznámí se se zadanou dívkou Agnes, do které se zamiluje. Po vyhnání krys nedostane svou slíbenou odměnu a rozhodne se mstít. Agnes zjistila, že čeká dítě se svým bývalým milencem, a Krysař se setkává v hospodě U Žíznivého člověka s pomocníkem ďábla, který mu nabízí věčný život-pokud bude škodit lidem. Nabídku odmítl a odešel z města. Kvůli Agnes se vrátí, ale zjistí žekvůli žalu skočila z vrcholu hory Köppel. Krysař se mstí, odvede celé město k propasti hory Köppelkvůli zármutku, ze zklamané lásky. Během tónů se u lidí probouzí zapomenuté touhy a jdou, s nadějí že se dostanou do Země Sedmihradské, kde je odpuštění a pohoda. Krysař doufá že se znovu setká s Agnes. Ve městě zůstane pouze rybářJörgen, který vše pochopí až druhý den. Chce ukončit svůj život plný výsměchu, ale odvrátí ho kojenec, kterého najde opuštěného, vydá se hledat matku která se o něho postará."

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51544ef2bd809.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
V_Dyk_Krysar.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse