Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Viktor Dyk: Krysař

Viktor Dyk: Krysař


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Viktor Dyk

Životopisy spisovatele: Viktor Dyk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti přibližuje děj novely Krysař. Charakterizuje také postavy, uvádí hlavní myšlenku díla a přikládá citát a vlastní názor.

Obsah

1.
Autor, nakladatelství
2.
Jazyk
3.
Děj
4.
Charakteristika postav
5.
Citát
6.
Hlavní myšlenky
7.
Vlastní názor

Úryvek

"Autor:Viktor Dyk
Nakladatelství:Maťa
Jazykové zpracování:Novela, kniha má mnoho odstavců, věty jsou poměrně krátké. Četné,ale stručné dialogy.


Děj:
Krysař přichází do města Hameln, kde byl pozván, aby zbavil město krys. Po příchodu do města se krysař seznámí s Agnes, do které se okamžitě zamiluje.Agnes má ovšem milence Kristiána, ale krysařovi přizná, že se jí zalíbil.
Krysaři tamní konšelé slíbí vysokou odměnu, za vyhnání krys z města, což Krysař příjme. Povede se mu dostat krysy z města, díky píšťalce. Konšelé i přes tuto skutečnost odmítají krysaři vyplatit slíbenou odměnu.
Následující den se krysař ráno vytrácí od své milenky Agnes, jelikož se chystá opustit město. U řeky, ke které se dostane potká rybáře Seppa a po rozhovoru s ním, se vrací zpět do Hameln.
Tak už na něj čeká Agnes, která mu oznámí, že čeká dítě s Kristiánem. Krysař opět odchází.
Jelikož Agnes Kristiána nemiluje, chce zemřít. Agnes je odvyprávěna pohádka o sedmihradské zemi, zemi plné štěstí, do které se dá dostat pouze přes tamní propast. Agnes se z touhy dostat do zmíněné země vrhne do propasti. Jakmile se tuto zprávu dozví krysař, vezme svou píšťalku, kterou omámí obyvatele města a zavede je do propasti, kde poté sám skočí. Jediný obyvatel, který se díky svému pomalému myšlení zachrání je rybář Seppa.
Dalšího dne Seppa nalezne v městě novorozeně, v té chvíli si začne zvuk píšťalky z předešlého dne, proto jde i s dítětem k propasti. Naštěstí před pádem ho zachrání brekot děťátka. Seppodchází s dítětem v náruči, jde hledat něco k snědku.

Charakteristika postav:
Krysař: Muž, jehož jméno není známé, zcestovalý, jelikož putuje od města k městu. Je zamilovaný do Agnes.
Sepp: Rybář, který je pomaleji myslící. Lidé se mu vysmívají, ovšem díky tomuto je zachráněn.
Agne: Naivní dívka, se svým milencem Kristiánem čeká dítě, je ovšem zamilovaná do krysaře.

Citát:
,,Lid z Hameln šel za svým chmurným a zamyšleným vůdcem, za velitelskou a mocnou písní jeho píšťaly. Strhovala je a pudila dále. Dále, až k bráně.
Klopýtali cestou a necestou, padali, aby vstali a šli dále. Slyšeli jen krysaře a viděli jen krysaře. A jak kráčeli, otevřela se náhle před nimi propast.“


Hlavní myšlenka:
Autor poukazuje na směšné chování lidí, kteří se dívají pohrdavě, s obavami, ale i s odporem na člověka, který jim vlastně jde na pomoc. Poukazuje také na povrchnost měšťanů vůči Seppovi.

Vlastní názor:
Knížka se mi líbila, byla čtivá. Autor v ní celkem jasně vyjadřuje názory na tehdejší společnost."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5188f07a1234c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
V_Dyk_Krysar.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse