Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Viktor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži

Viktor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Victor Hugo

Životopisy spisovatele: Victor Hugo

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje známý román Chrám Matky Boží v Paříži od francouzského spisovatele Viktora Huga. Popisuje děj, charakterizuje hlavní postavy a stručně uvádí hlavní myšlenku díla. Text obsahuje rovněž informace o použitých uměleckých i kompozičních prostředcích a literárním jazyce.

Obsah

1.
Místo a doba děje
2.
Hlavní postavy
3.
Děj
4.
Hlavní myšlenka díla
5.
Umělecké a kompoziční prostředky
6.
Jazyk

Úryvek

"Místo a doba děje: Paříž v 15. století- francouzská společnost za vlády Ludvíka XI.
Hlavní postavy:
Ústřední postava QUASIMODO - zvoník, ošklivý, hluchý hrbáč, všemi nenáviděný → v jeho ošklivosti lidé vidí ztělesnění zla
- je laskavý, ušlechtilý, schopen upřímných citů a lásky
- protiklad krása ošklivost- výjimečnost hlavního hrdiny

KNĚZ CLAUDIUS FROLLO- proradný pokrytec a ničema, je pohledný, ale zlý, hrubý pokrytec
- schopen vášně i nenávisti

ESMERALDA – mladá, krásná tulačka, důvěřivá, schopná vášnivě milovat i naopak nenávidět,
- krása, citová upřímnost X prostředí bídy

Děj: Život zobrazen v různých prostředích: šlechta, církev, měšťanstvo, král, prostí lidé, studenti, žebráci,cikáni
Hlavní linie vyprávění se soustředí na postavu fyzicky zohaveného, jednookého a hluchého hrbáče – Quasimoda- okolní svět v něm vidí ztělešnění zla. Jako malého sirotka se ho ujal kněz Frollo. V dospělosti se hrbáč stal zvoníkem chrámu Matky Boží. Jednou před chrámem tančila krásná cikánka Esmeralda, do které se Frollo zamiloval a Quasimodo ji chtěl z věrnosti a lásky ke svému pěstounovi unést. Únos se nezdařil, Esmeraldu zachránil důstojník Phoebus z Chateupersu, do kterého se zamilovala. Quasimodo byl veřejně mučen na pranýři. Frollo ze žárlivosti zranil Phoeba, utekl a Esmeralda si myslela, že Poebus zemřel. Esmeralda se neprávem z činu ozněla a hrozí jí poprava. Quasimodo ji v den popravy tajně unese a skrývá ji v chrámu, kde ji vyzná lásku. Frollo s tuláky a žebráky zaútočí na chrám a získá Esmeraldu zpět. Ta ho odmítne a je popravena. Quasimodo shodí Frolla z balkonu a po smrti Esmeraldy záhadně zmizí. Po letech jsou v jejím hrobě nalezena dvě objímající se těla. Quasimodo Esmeraldu natolik miloval, že zvolil dobrovolnou smrt v jejím objetí."

Poznámka

Vypracováno dle státní maturity.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d78cdaa733e9.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Hugo_Chram_Matky_Bozi_v_Parizi.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse