Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 481 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2703 prací zdarma.

Poradíme vám

Vítězslav Hálek


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Vítězslav Hálek

Životopisy spisovatele: Vítězslav Hálek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor se zabývá životem a dílem spisovatele Vítězslava Hálka. Jeho tvorbu dělí na novinářskou, básnickou a prozaickou část. Ke každé části uvádí výčet děl a jejich charakteristiku. Další části textu naleznete na: Česká literatura 50. - 60. let 19. století, Jakub Arbes, Jan Neruda, Karolína Světlá, Vrstevníci májovců.

Obsah

1.
Život
2.
Novinář
2.1
Národní listy, Lumír, Květy
3.
Básník
3.1
Alfréd
3.2
Večerní písně
3.3
V přírodě
3.4
Pohádky z naší vesnice
4.
Prozaik
4.
1 Na vejminku
4.
2 Muzikantská Liduška
4.3
Na statku a v chaloupce
4.4
Kovářovic Kačenka
4.5
Domácí učitel
4.6
Výčet ostatních děl
4.6.1
Študent Kvach
4.6.2
Poldík rumař
4.6.3
Pod pustým kopcem

Úryvek

"Vítězslav Hálek
(1835 – 1874)
- pocházel z malého městečka Dolínek na Mělnicku
- vystudoval gymnázium, filozofickou fakultu, odmítl přání rodičů stát se knězem – stal se spisovatelem
- byl to Nerudův přítel
- byl optimista a jevil velký zájem o venkov
- organizoval kulturní život (Umělecká Beseda)
Novinář
- Národní listy
- Lumír
- Květy
Básník
ALFRÉD
- básnická sbírka, která je napsaná pod vlivem romantismu
VEČERNÍ PÍSNĚ
- obsahuje lyriku, optimismus, radost ze života, objevuje se šťastná láska, příroda
- lehké zpěvné básně: Nekamenujte proroky, Kdo v zlaté struny zahrát zná, Přilétlo jaro z daleka
V PŘÍRODĚ
- básnická sbírka
- obsahuje optimistické a radostné verše, příroda, lyrika, rodný kraj
- kontrast: harmonie v přírodě x lidská společnost plná rozporů
POHÁDKY Z NAŠÍ VESNICE
- epická
- vrcholná básnická sbírka
- vyšla až po smrti autora
- popisuje pronikání peněžních vztahů na vesnici
- Dražba – chudí vdově prodávají jedinou krávu, která byla obživou pro celou rodinu
- Frajtr Kalina – typ vychloubače, namyšlený
- Jíra"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_litx0041.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vitezslav_Halek.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse