Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Vítězslav Nezval: Edison

Vítězslav Nezval: Edison


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Vítězslav Nezval

Životopisy spisovatele: Vítězslav Nezval

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor básně Vítězslava Nezvala Edison. Velmi povrchně je zmíněno její téma, poté jsou stručně charakterizovány jednotlivé zpěvy. V závěru jsou uvedena základní životopisná data autora spolu s výčtem děl.

Obsah

1.
Téma
2.
Obsah
3.
Autor
3.1.
Díla

Úryvek

"Téma: Báseň se zabývá pokrokem civilizace.

Obsah: Tato báseň se skládá z 5 zpěvů. V básni se objevuje refrén a rým.
1. zpěv – Autor se procházi po noční Praze na konci února. Na mostě Legií potká stín sebevraha, který jde s ním až domů, ale po příchodu domů je už sám. Otevírá staré noviny a objevuje portrét Edisona.
2. zpěv – Zabývá se Edisonem. Jeho cestou do New Yorku, jak zachránil chlapce a samotným vynálezem.
3. zpěv – Zde zmiňuje i ostatní vynálezy a je okouzlem pokrokem civilizace.
4. zpěv – Smyslem života jsou objevy, dobývání světa. Získávat nové zkušenosti, znalosti.
Smysl života = objevování, touha dobývat a přetvářet věci až do smrti.
5. zpěv – Autor se vrací zpět do svého bytu, uvědomuje si, že mluvil sám se sebou. Je zde nesmírná touha po životě.

Autor: Vítězslav Nezval byl původem z Moravy, přišel studovat filozofii do Prahy. Tam navázal kontakt s Wolkerem a vstoupil do skupiny Devětsil, která se hlásila k myšlence proletářského umění, později se zaměřila na avantgardní umělecké směry. Ve 30. letech se Nezval podílel na protifašistickém hnutí a za války (1944) byl krátce vězněn. 1945 potřetí vstoupil do zaměstnání a do 1951 řídil filmový odbor na ministerstvu informací.
Vítězslav Nezval zemřel 6.4.1958 v Praze na srdeční infarkt a spálu. Pohřben je na pražském Vyšehradě.
díla: Most, souboru Básně noci, Zpáteční lístek, Žena v množném čisle, Praha s prsty deště, Absolutní hrobař, Matka naděje, Z domoviny
Přeložil: Milenci z kiosku, Manon Lescaut, Dnes ještě nezapadá slunce nad Atlantidou"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x492064bfe0560.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Nezval_Edison.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse