Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Vítězslav Nezval: Klára - rozbory básní 11/21

Vítězslav Nezval: Klára - rozbory básní 11/21


Kategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Vítězslav Nezval

Životopisy spisovatele: Vítězslav Nezval

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z pokročilého rozboru jazykových prostředků, obsahu, motivů a verše básně Klára ze sbírky Pantomima Vítězslava Nezvala. Uvedeno je rovněž znění analyzované básně. Předchozí část série naleznete zde Jan Neruda: Až umřu, přátelé, kéž je to dnes - rozbory básní 10/21 a následující zde Bohuslav Reynek: Ropucha - rozbory básní 12/21.

Obsah

1.
Báseň
2.
Rozbor

Úryvek

"Báseň
O jedenácté zrána
městečko v loubí procitne
a pekař míjí domky blankytné
klusaje s oslem chůzí venkovana
-------------------------------------------------------
A zatím osmiletá Žana
po boku učitelky slzí lítostně
hroužíc své ručky průsvitné
do bílých kláves pianina
-------------------------------------------------------
Sklenice vody na stole
zahradou letí andělé
toť námořnický límec Žanin
-------------------------------------------------------
Je čtvrtek žlutý den svatého Bonifáce
běžníci vzbudili se na zahrádce
a kladou její sonatinu do svých tkanin
-------------------------------------------------------
(Pantomima)

Rozbor
• jedenácté zrána - časové určení; může to být hyperbola (v jedenáct hodin už příliš ráno není)
• městečko v loubí procitne - městečko - metonymie
• domky blankytné - blankytné - epiteton ornans metaforický (v barvě jsou domky podobné nebi)
• chůzí venkovana - přirovnání (jako venkovan)
• osmiletá Žana - přímé pojmenování, užití vlastního jména
• slzí lítostně - není to pleonasmus (člověk může slzet i z radosti)
• hroužíc své ručky průsvitné - hroužíc - metafora slovesná (sloveso klást je užito v posledním verši, nebylo by stylisticky příhodné opakovat je); průsvitné - epiteton ornans metaforický (slzy jsou průsvitné)
• andělé - kontextová metafora; zřejmě babí léto, utkané pavouky z poslední sloky básně
• žlutý den - žlutý - epiteton ornans; zřejmě utkvělá Nezvalova asociace (už v básni Týden v barvách: čtvrtek - den žlutých růží s odstínem do běla)
• pavouci, kteří chytají sonatinu do svých tkanin - metafora; chytají tóny jako mouchy, pavičina je podobná notové osnově"

Poznámka

Rozbor je zpracován formou odrážek.
Znění básně a úryvky z ní jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6f0147a459a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
V_Nezval_Klara_rozbor_11.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse