Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Vítězslav Nezval: Pantomima

Vítězslav Nezval: Pantomima


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Vítězslav Nezval

Životopisy spisovatele: Vítězslav Nezval

Škola: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36, Rychnov nad Kněžnou

Charakteristika: Práce po životopisu a přehledu díla Vítězslava Nezvala charakterizuje jeho sbírku Pantomima z hlediska žánru, struktury či jazyka. Dodává poté znění básně Týden v barvách, jmenuje využité básnické prostředky a uvádí vlastní názor na sbírku.

Obsah

1.
Vítězslav Nezval
1.1.
Život
1.2.
Dílo
2.
Pantomima
2.1.
Charakteristika, struktura, jazyk, inspirace
2.2.
Týden v barvách
2.3.
Básnické prostředky
2.4.
Vlastní názor

Úryvek

"PANTOMIMA
Vítězslav Nezval vydal tuto sbírku roku 1924 jako svou druhou. Jedná se o jeho 1. poetistickou sbírku, která je považována za vrcholné dílo poetistické tvorby. Sbírka je obsahově velmi rozmanitá, najdeme v ní širokou škálu žánrů - vedle klasických básní obsahuje i filmový scénář, tzv. fotogenickou báseň Raketa, obrazovou báseň Adé, scénář pro pantomimu a hudební přílohu J. Svobody.
Pantomima je z velké části tvořena také výtvarnou složkou, obsahuje množství obrázků Jindřicha Štýrského, fotografie, je prokládána citáty J. A. Rimbauda, T. Tsary, Ch. Baudelaira a dalších.
Básník používá bohatý a hravý jazyk, množství asociací. Sbírka je psána jednoduše, až laicky. Je zde použito jednoduchých témat, poetistické náměty – umění, komedianti, exotické kraje, příroda… Ve sbírce se objevuje neúplný rým, asonance. Slovo není použito z hlediska pojmové potřeby, ale z hlediska odvíjejícího se řetezce asociací smyslových představ.
Autor se četně inspiroval jinými autory – Víckrát ne od E.A.Poa, jméno hrdinky v básni Mireio ze skladby F. Mistrala, Jezerní dáma od Scotta… Texty jsou spojovány většinou volně, bez návaznosti, Nezval do sbírky zařadil i svou dřívější tvorbu – báseň Podivuhodný kouzelník.

Týden v barvách
NEDĚLE ve stříbrném koloritu
Cukrářský pavilon s dětskými trumpetami věnčí ji
Za lesní ohradou srnečci v pomněnkách spí tu
Neděle den Jiřin Vojtěšek a Marií
PONDĚLÍ bývá liduprázdné
Najdete je ve výčepu s kořalkou
Toť byró v němž všecko vázne
Toť dopis s úřední obálkou
ÚTERÝ v modrém pyžama
Lehké melancholie rostou v květináči
Parník rozestřel nebe nad náma
Na večer harmonika s kytarou na pavlači pláčí
Den rolníků a zelinářek
mapě Ameriky podoben je ve své naději
Toť STŘEDA Slyš! to trakař dělá nářek
Toť středa Slyš Zvonečky mezků v aleji
Listonoš přinesl psaní
Družičky nesou lásku z kostela
Otakárek fenyklový přiletěl za ní
ČTVRTEK den žlutých růží s odstínem do běla
Vojáci na manevry jdou
Na hnědém koni přijel PÁTEK
Slunce si hraje s kokardou
a poslouchá vřeštící kolovrátek
Cyklista v závodním trikotu
Po promenádě kráčejí dobrodruzi
Ze všech dní mám nejraději SOBOTU
světácký den mé plavé Můsy"

Poznámka

Součástí práce je fotografie V. Nezvala.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5054ab3e7fc05.zip (544 kB)
Nezabalený formát:
V_Nezval_Pantomima.doc (578 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse