Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Vladislav Vančura: Rozmarné léto - rozbory děl ke státní maturitě 5/8

Vladislav Vančura: Rozmarné léto - rozbory děl ke státní maturitě 5/8


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Vladislav Vančura

Životopisy spisovatele: Vladislav Vančura

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje stručný rozbor novely Rozmarné léto Vladislava Vančury ke státní maturitě z českého jazyka. Nejprve přibližuje autorův život a tvorbu a vypisuje jeho známá díla. Následně podává charakteristiku novely, seznamuje s postavami a věnuje se rovněž jejímu ději, kompozici, jazyku i vlivu. Předchozí část série naleznete zde Jan Neruda: Povídky malostranské - rozbory děl ke státní maturitě 4/8 a následující zde George Bernard Shaw: Pygmalion - rozbory děl ke státní maturitě 6/8.

Obsah

1.
Vladislav Vančura
1.1.
Život a tvorba
1.2.
Díla
2.
Rozmarné léto
2.1.
Charakteristika
2.2.
Postavy
2.3.
Děj a kompozice
2.5.
Jazyk
2.7.
Vliv díla

Úryvek

"ŽIVOTOPIS (přelom 19.-20. století)
- tvůrce jazykově experimentující poetické prózy z historie i současnosti, dramatik, scénárista
- vystudoval Lékařskou fakultu UK
- 1.předseda uměleckého spolku Devětsil, spolutvůrce programu avantgardní literatury, spolupracoval s komunistickým hnutím, ale později byl vyloučen z KSČ a byl proti
- V tvorbě- touha odstranit vše, co brání rozvoji svobodné lidské přirozenosti a aktivity, jazyk čerpá z archaismů biblické češtiny, ale i hovorové řeči.
- Čerpá z tradice evropského románu i podnětů expresionismu a dadaismu.
- Za okupace- odboj, za stanného práva byl zatčen a popraven.
- Česká meziválečná literatura

DÍLA
- Pole orná a válečná- revoluční román blízký proletářské literatuře
- Markéta Lazarová- Baladické vyprávění o lásce a zradě, zbabělosti a krutosti, archaický jazyk
- Kubula a Kuba Kubikula- pro děti

ROZMARNÉ LÉTO

Charakteristika:
- humoristicky laděné dílo, atmosféra dobré nálady
- nezávaznost, snaha pobavit čtenáře, humor je autorův životní postoj, filozofie moudrosti
- jednoduchá zápletka, kritika maloměšťáckých poměrů- zdroj vlídného humoru a jemné ironie
- avantgardní poetika poetismu
- bezstarostnost, vtipné paradoxy
Postavy:
- málo psychologie postav
- 3 hlavní postavy- Antonín Důra- morous („Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“), kanovník Roch- mravokárný (ale i on podléhá svodům lásky), major Hugo- vášnivý rybář- muž zdravého těla a sportovního ducha
Děj a kompozice:
- Poklidnou atmosféru městečka Krokovy Vary naruší příjezd komediantů, provazolezce Arnoštka a jeho krásné chráněnky Anny. Anna se stane objektem mnoha mužů, jeden z nich, majitel lázní Antonín Důra, si s ní sjedná schůzku. Antonínova žena Kateřina přistihne oba na plovárně, odchází od muže k Arnoštovi, ke kterému pociťuje náklonnost. O krásnou Annu projeví zájem také Antonínovi přátelé, kanovník Roch a major Hugo, ani jeden neuspěje. Druhý den komedianti odjíždějí a vše se vrací do starých kolejíKateřina se vrací k Antonínovi
- Próza- chronologická posloupnost s minimem odboček
- Text rozdělen na množství krátkých kapitolek, označených ironickými názvy (Stáří a poloha ústavu Antonína Důry, Cesta ctnosti, Střeste se strážníků!...)"

Poznámka

Určeno ke státní maturitě z českého jazyka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f60eda6a6f85.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
V_Vancura_Rozmarne_leto_MO.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse