Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Voltaire: Candide neboli optimismus

Voltaire: Candide neboli optimismus


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Voltaire

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejdříve představuje hlavního hrdinu Candida, vysvětluje, co znamená jeho jméno a charakterizuje jeho vlastnosti. Dále autor popisuje Candidovu cestu, situace a postavy, které na ní potkává. V závěru práce jsou pak převyprávěny příběhy jednotlivých osob.

Obsah

1.
Představení hrdiny
2.
Děj knihy
3.
Stařenin příběh
4.
Příběh bratra Kunigundy
5.
Příběh o tom, jak Candide a Martin večeřeli se šesti cizinci

Úryvek

„Candide se svěří bratrovi Kunigundy, že se do ní zamiloval a že si ji chce vzít za ženu. Ten s tím však nesouhlasí, označí Candida za drzouna. V hádce ho Candide vzteky zabije. Ze strachu před trestem se pomocí Kakumby vydává za mrtvého a v tomto přesrojení opustí hranice. Dostávají se do neznámých končin, tam pozorují dívky, jak je honí opice, chce dívky zachránit a opice zastřelí. Je zděšen, když zjistí, že vlastně zabil dívkám jejich milence. V noci jsou Candide s Kakumbou přepadeni místními obyvateli, svázání lýkovými provazy, ale po přísaze, že Candide není jezuita, opět osvobozeni. Candide a Kakumba se dostávají do bájné země Eldoráda, kde poznávají pravý blahobyt. Po zemi se tam válí zlato, drahé kameny, všude je zdarma dostatek jídla, pití. Z měsíční návštěvy v Eldoradu si odveze zlato a diamanty, které mu zaručí klidný průběh druhé části cesty, na té ho doprovází pesimista Martin, se kterým se Candide seznamuje v Surinamu. Odpluli společně do Francie, naivní Candide je zde napálen podvodnicí, která se vydává za slečnu Kunigundu.
I s Martinem jsou deportování do Anglie, odsud plují do Benátek. Tam potkává Paquettu, služebnou ze zámku barona Thunder-ten-Tronckha. Ta mu vypráví, jak byla vyhnána ze zámku, stala se prostitutkou a nyní toto řemeslo provozuje v Benátkách, aby se uživila. Ze zvědavosti se nechá Candide přivést k velkomožnému panu Pococurantovi, který prý vítá každého cizince a neví, co je zármutek. Candide s panem Pococurantem posnídá a vedou spolu řeči o životě, literatuře a životních hodnotách. Za několik dní se Candide a Martin posadí v hostinci ke stolu, kde sedí také šest cizinců***. Tato část knihy tvoří samostatný příběh.
Candide cestuje do Cařihradu. Doslechl se, že je jeho Kunigunda tam. Kakambo, znovu nalezený sluha ho sice varuje, že zestárla a není tak krásná, ale Candide si stojí za svým a nedá se odradit. Na cestě se setkává s baronem a Panglosem, které považoval za mrtvé. Za peníze nabyté v Eldoradu vykoupí Candide Panglose a Kunigundu z otroctví, zakoupí pozemek a s přáteli ho obdělává až do smrti.

*Stařenin příběh:

Svěří se, že je dcerou papeže Urbana X. a princezny z Palestiny. Vyrůstala v přepychu a nikdy nepoznala chudobu nebo strádání. Byla zasnoubena princi z Massa-Carrary, který ji vroucně miloval. Všechno bylo připraveno ke svatbě, když se jí donesla zpráva, že byl její manžel otráven svou bývalou přítelkyní. Cestou na Gaetu byl celý průvod přepaden piráty a dívka i s matkou vzaty do otroctví. Život jí zachránil neznámý Ital, který ji odvezl do Alžíru a tam prodal. Po asi dvouletých útrapách stařena nakonec skončila jako služebná u dona Issachara.

**Příběh bratra Kunigundy:

Vše začalo tím, když do zámku barona Thunder-ten-Tronckha vtrhli Bulhaři, zabili barona, baronku a znásilnili jeho sestru, kterou i unesli. Bratr byl zachráněn jezuitou, odvezen do kláštera a zde tři týdny léčen.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a8041f193058.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Voltaire_Candide.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse