Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Voskovec a Werich: Balada z hadrů

Voskovec a Werich: Balada z hadrůKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Werich Jiří Voskovec

Životopisy spisovatele: Jan Werich Jiří Voskovec

Škola: Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291, Chrudim

Charakteristika: Rozbor divadelní hry od Voskovce a Wericha Balada z Hadrů obsahuje nejen samotný děj hry, ale i představení tvorby W+V a jejího vývoje v průběhu let. Práce sleduje životní osudy W+V včetně jejich role v českém kulturním prostředí 1.poloviny 20.století.

Obsah

1.
Životopisy Voskovce a Wericha a jejích spolupráce
2.
První společné kroky v divadelním světě
3.
Vývoj jejich tvorby, charakteristiky her
4.
Události po uzavření Osvobozeného divadla
5.
Události po srpnu 1968
6.
Rozdělení divadelních her V+W
7.
Balada z hadrů
7.1
Stručné představení
7.2
První díl
7.3
Druhý díl
7.4
Postavy hry

Úryvek

"Ve vystoupeních dvojice V&W nebyla tradice veseloherních bulvárních divadel, ale mnohem více klaunské buffonerie, staroitalské improvizované frašky a poezie cirkusové manéže. Vznikla mimořádná přátelská atmosféra mezi divákem a hercem.

Již ve Vest-Pocket-Revue si Werich v roli Sempronia vymodeloval základní podobu svého hereckého typu a stal se svému podsaditému zevnějšku odpovídajícím zemitějším, ale někdy moudřejším klaunem. Jeho logickým protějškem byl chytrý, vtipný a krásný klaun Voskovce. Werich usiloval o poetickou komiku, inspirovanou herectvím Chaplina, Friga a Lloyda.
Ve svých hrách byli ústředními postavami, jež se pletou do děje konkrétní hry a často hodnotí jednání ostatních postav ve hře. Vznikají charakteristické výstupy před oponou, kde ve vtipných dialozích komentují různé aktuální mimodivadelní události.

Na scéně Osvobozeného divadla Voskovec s Werichem vytvořili autorský tým, který doplnili o hudebního skladatele Jaroslava Ježka, který vytvořil hudbu a písňový doprovod k naprosté většině her V&W.

Od roku 1932 se Voskovcova a Werichova tvorba, zprvu jen dadaisticky hravá a postavená na recesi, začíná ubírat směrem k sociálně laděné satiře, reagující na poměry tehdejší Evropy.
Autoři chtěli původně opravdu hrát jen divoké fantazie, bláznivé frašky a absurdní pohádky. Byli však svou antickou revuí CAESAR (1932 - 200 repris) ženi na cestu politické satiry, protože nemohli nereagovat na sociální nespravedlnost, nejistoty z hospodářské krize a na strašáka druhé světové války. Ježkův Pochod plebejců je postavil na stranu vykořisťovaných proti nacionalistické diktatuře a militarismu.

Na podzim 1934, když uvedli hru KAT A BLÁZEN (1934), vysmívající se falešným národním hrdinům a nacionalismu v jakési hispanizující zemi, zahájili čeští fašisté zuřivou kampaň proti V&W a organizovali demonstrace s hvízdotem při představeních. Označovali Voskovce a Wericha za placené agitátory bolševismu. Hra měla přesto víc než 100 repris a získala tisíce nových příznivců - studentů, dělníků a inteligence."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky. Čistý text je cca 7 stran. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50b8c4f10e7a5.zip (239 kB)
Nezabalený formát:
Balada_z_hadru.doc (296 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse