Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Earl Johns : Biggles a temně modré moře

William Earl Johns : Biggles a temně modré moře


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Earl Johns

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje známému dílu Williama Earla Johnse Biggles a temně modré moře. Poměrně zdařile se zabývá samotným dějem příběhu.

Úryvek

"William Earl Johns : Biggles a temně modré moře
Bigglesův velitel a také generál zvláštního leteckého oddělení ve Scotland Yardu Raymond řekl Bigglesovi, aby přišel do jeho kanceláře, kde měl mapu světa a že mu řekne něco o ostrovech v Bengálském zálivu. Také mu dal práci, aby zjistil něco o zapomenutém ostrově Jean Bonney, který sloužil ve válce jako mezipřistávací plocha. Měl zjistit, co se tam děje, jestli tam nežije nějaký robinson, prostě jak to tam vypadá. Mohl si s sebou vzít, koho chtěl. Řekl Algymu, členovi leteckého oddělení, jestli by nechtěl letět s ním. On to přijal a hned druhý den se vydali na cestu. Sbalili si s sebou hodně jídla pro případ, že by se museli nečekaně zdržet. V letu neměl nikdo chuť si povídat, jenom Algy pořád povykoval "už jsme tam, už jsme tam???" Biggles mu neodpovídal. Když se blížili k ostrovu, viděli někoho zaběhnout do boudy po válce. Přistání měli celkem hladké. Hned po přistání šli prozkoumat ostrov. V jedné ze dvou boud viděli nějakého chlapíka, jak očišťoval opál. Později se od něho dozvěděli, že se jmenuje Coolinwood a že jako pilot za války létal přes ostrov a všiml si, že se by se tu dalo žít a také tu prý nalezl malé těžiště vzácných opálů. Žije tu prý už 6 měsíců a prý ho tu vysadil jeho kamarád Mackay z Austrálie a má ho zde vyzvednout asi za dva týdny. Má tu prý dosud podivuhodného parťáka Araba Aliho, který žije v malé chajdě z palmových listů na druhé straně ostrova. Když byla noc, tak Algy měl hlídku a uviděl obrovskou krakatici, která vystoupila na břeh a ohrožovala jejich ledlo. Algy rychle vzbudil Bigglese a ten ji 3x postřelil, až se zvrhla do moře. Další den šel Biggles prozkoumat ostrov a uviděl pole, na němž rostlo konopí. On si myslel, že ho zde pěstuje Coolinwood, a proto ho celé rozdupal, protože si myslel, že ho chce pašovat. Jenže se dozvěděl, že ho zde pěstují bandité, kteří tu kotví. Najednou se strhla velká bouře a rozbila jim trup jejich letadla. Náhle uviděli ty banditi, jak se vracejí na ostrov. Coolinwood a Ali jim řekli, že jim ti bandité podřežou krky. Kolem ostrova byly skály až na jednu malou skulinku, která vedla do laguny. Bandité se báli kotvit v tak rozbouřeném moři, takže museli vyslat člun k ostrovu. Jenže se náhle objevila další krakatice a stáhla člun a jeho posádku pod vodu. Přežil to jen jeden z nich - doplaval ke břehu, zatímco se dhou stále vzdalovala. Jelikož byl Ali členem jejich bandy, odvedl ho do své chajdy. Ráno, když se Biggles s Algym probudili, šli se podívat za Coolinwoodem. Jenže zjistili, že byl někým zavražděn. Nemohl to být nikdo jiný než Ali a jeho kumpán. Vydali se k jeho chajdě, nakoukli dovnitř a viděli na zemi rozházené opály, které našel Coolinwood a také zavražděného Aliho. Biggles byl neštěstím bez sebe. Zanedlouho zjistil, zatímco Algy hlídal letadlo, že Coolinwooda zabil Ali kvůli jeho opálům. Jenže se Ali moc vychluboval před svým kumpánem a ten ho zabil také kvůli nim."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49af7d9030c02.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Johns_Biggles_more.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse