Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Golding: Pán much

William Golding: Pán much


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Golding

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje děj a hlavní myšlenku románu Pán much od anglického spisovatele Williama Goldinga.

Úryvek

"Autor se ve svém díle neohlíží, jako většina autorů té doby, zpět, ale předkládá varovný
obraz možné budoucnosti. Příběh se odehrává v době, kdy nad Británií vybuchne atomová puma. Letadlo evakuující obyvatele je nad Pacifikem napadeno a část s chlapci přistane na pustém ostrově. Jako náčelník je zvolen Ralph, který se snaží uplatnit nějaké zákony a vybudovat ideální demokratickou společnost, aby mohli přežít v divočině. Další z chlapců -Jack se nechce smířit s podřízeností něčí autoritě a chce sám vládnout. Rivalita mezi Ralphem a Jackem vzroste natolik, že se skupina všech chlapců rozdělí na dvě části. Většina dá raději přednost zábavě, hlavně ve formě lovu, než řádu a pravidlům nastolených Ralphem. Jejich touhou je žít jako divoši a zabíjet. Ralph představuje odpovědnost a duševní čistotu, Jack naopak posedlost mocí a diktátorství. Na Jackovu stranu se přikloní postupně skoro všichni a utáboří se na opačném konci ostrova. Pomalují si tváře a tyto masky jim poskytují naprostou anonymitu i před sebou samými. Čuňas - Ralphův moudrý rádce se hned po ztroskotání, pro svou tloušťku a snahu dělat vše jako dospělý, stává terčem posměchu a je dobrý jen tehdy, je-li potřeba pomocí jeho silných brýlí rozdělat oheň. A právě oheň je zdrojem konfliktů mezi chlapci. Ralph chce oheň jako signál pro záchranu, ale Jack jej chce jen na opékání kořisti. Jack uspořádá večerní slavnost se snahou získat na svou stranu, co nejvíce chlapců. Tancují v kruhu, do kterého najednou přiběhne Simon - zasněný filozof s představou, že povinností každého je odhalovat zlo. Dav se na něj vrhne a hraje oblíbenou hru o lovu prasete, kde se Simon stává obětí a je zfanatizovaným davem ubit. Ralph, Čuňas a jejich zbylí přátelé se snaží v sobě potlačit pocit viny z účasti na Simonově smrti a snaží se vsugerovat sobě i ostatním, že ze slavnosti odešli ještě dříve, než k incidentu došlo.
Knihou také prochází „obluda“. Je to jakýsi nedefinovatelný strach ještě malých obyvatel ostrova ze tmy a neznámého prostředí. Obluda se usadí na kopci, kde chlapci rozdělávali oheň. Jediný, kdo zjistí pravdu, a to, že je to mrtvý pilot, který s padákem dopadnul na ostrov z hořícího letadla, je Simon, ale než to stihne říci ostatním, je na slavnosti zabit.
Zlo je ústředním motivem, zosobněné i samotným názvem knihy: Pán much není žádná z postav knihy; je to hnijící prasečí hlava obydlená mouchami a červy, symbol Jackovy skupiny ( Pán much je také překlad hebrejského "Ba´alzevuv" označení Ďábla. )
Ralph, Čuňas a jejich přátelé se jednoho dne vydávají na území Jackovy party získat zpět Čuňasovy ukradené brýle, bez kterých nic nevidí. Roger na Čuňase úmyslně shodí balvan, Čuňas spadne se skály a zabije se. Ralph uteče a ostatní jsou zajmuti a donuceni dát se na stranu Jacka."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a969edd3aa0.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Golding_Pan_much.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse