Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Hamlet

William Shakespeare: Hamlet


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text velmi stručně seznamuje se známým dílem Hamlet. Popisuje dějovou linii a zabývá se hlavní myšlenkou díla. Zmiňuje také jazyka a styl díla.

Obsah

1.
Děj
2.
Hlavní myšlenka
3.
Jazyk a styl

Úryvek

"DĚJ:
Hamletův otec zemřel za podivuhodných okolností. Hamlet má podezření, že byl zavražděn svým bratrem, který se hned oženil s ovdovělou královnou. Hamletovi se zjevil otcův duch a řekl mu pravdu o své smrti. Protože Hamletovi nikdo nevěří, předstírá šílenství, aby nebyl podezřelý. Prožívá těžké duševní stavy (úvahy o smyslu lidské existence, humanistické ideály, ale současně pesimismus, definující podlost světa - uvažuje o sebevraždě). S potulnou hereckou společnsotí inscenuje představení, zobrazující otcovu smrt. Zděšený král tuší nebezpečí, prozradil se jako vrah,ael Hamlet se nemůže vzchopit k činu. V rozhovoru s matkou odhaluje její nitro, ona volá o pomoc. Hamlet v donění, že za závěsem se skrývá král, probodne Polonia, otce své milé Ofélie, která zešílí a utppí se. Laertes její bratr chce pomstít otce i sestru. Claudius posílá Hamleta do Anglie s dopisem. Hamlet úklady odhalí,(Claudius napsal králi, aby Hamleta neprodleně popravil)vypraví se zpátky do Dánska. Na hrobě Ofélie zastihne Laerta a je jím vyzván na souboj - zraní Hamleta obráceným hrotem svého kordu, ten mu jej vytrhne, zabije krále i Laerta a umírá. Umírá i královna, která se náhodou napila otráveného vína, připraveného pro Hamleta. Umírající Hamlet dá ještě souhlsa norskému vojevůdci Fortinbrasovi, aby se stal dánským králem.

- Hamlet je alžbětinská tragédie o 5 dějstvích
- Stíny a krize renesanční doby, původní konflikt rodinný a milostný přerůstá v obecné společenský konflikt s nadčasovaným významem. Bezohledná touha po moci se nezastaví před násilím a intrikami. Hamletův monolog – úvahy o smyslu života, lidské existence. Hamletův čin (pomsta) se v chaosu doby jeví jako marné, sebevražedné gesto, osamocený jedinec ve světě zločinu a intrik.

Jazyk a styl: prolínání filozofických úvah o minulosti se soudy o každodenním životě, s dobovými narážkami; patos i slovní hříčky, vznešená obraznost i hovorost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b9fd8a3f36fa.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Hamlet.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse