Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Hamlet

William Shakespeare: Hamlet


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o představení divadelní hry jednoho z nejvýznamnějších dramatiků historie - Williama Shakespeara a jeho Hamleta. Mimo hlavních postav a děje je představen i samotný autor.

Obsah

1.
Hlavní postavy
2.
Děj
3.
Lingvistická stránka díla
3.1.
Jazykově
3.2.
Myšlenka
4.
William Shakespeare

Úryvek

"Oféliin bratr Laertes se chce pomstít za to co se stalo otci a sestře, obrátí se proti Hamletovi. Ten po návratu z Anglie, kde měl být úkladně zavražděn, zastihne na hrobě Ofélie Laerta a je jím vyzván na souboj – zraní Hamleta obráceným hrotem svého kordu, ten mu jej vytrhne, zabije krále i Laerta a umírá. Hrot kordu byl otrávený. Umírá i královna, která se omylem napila otráveného vína, připraveného pro Hamleta. Umírající Hamlet dal ještě souhlas norskému vojevůdci Fortinbrasovi, aby se stal dánským králem.


Jazykově – prolínají se filozofické úvahy o minulosti se soudy o každodenním životě, s dobovými narážkami, jde tam i o určitý patos a slovní hříčky, vznešená obraznost i hovorovost. Stavbou jde o dramatické dialogy, hluboce úvahový monolog. Využívá se pojetí divadla jako zrcadla člověka a doby. Vedle prvků tragických, vyskytují se tu komické a satirické prvky (scéna u hrobu, ironie).

Myšlenka – původně jde o rodinný konflikt, který přerůstá v obecně společenský. Bezohledná touha po moci se nezastaví ani před násilím a intrikami, úvahy o smyslu života (Hamletův monolog) a lidské existence. Hamletův čin (jeho pomsta) se v chaosu doby jeví jak marné, sebevražedné gesto."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45efe2b24283a.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Shakespeare_Hamlet.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse