Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Macbeth

William Shakespeare: Macbeth


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce stručně popisuje život Williama Shakespeara a obsah jeho hry Macbeth.

Obsah

1.
Život Williama Shakespeara
2.
Obsah díla Macbeth
3.
Shrnutí

Úryvek

"William Shakespeare je nejvýznamější představitel anglického renesančního dramatu a patří k největším tvůrcům světového divadla vůbec.Mezi léty 1590-1610 složil přes třicet dramatických kusů,komedií,historických her a tragédií,jež se dodnes uvádějí na všech scénách světa.

Macbeth
Je to nejkratší z jeho tragédií,vznikla někdy v letech 1605-1606 a má nejprudší dějový spád.Příběh se odehrává v Anglii a Skotsku a začíná v době,kdy ve Skotsku vládne král Duncan,měl dva syny,Malcolma a Donalbaina.Ke králi dojde zpráva o vítězství Macbetha a Banqua,generálů královských vojsk a nechá pro ně poslat.Po cestě oba potkají tři čarodějnice a podle jejich věštby se má Macbeth stát thénem z Cawdoru a skotským králem a Banqův budoucí potomek taky králem.Macbeth se opravdu stane Cawdorským thénem,ale král Duncan jmenuje dědicem trůnu svého syna Malcolma.Macbeth vše vypráví své ženě a ta to přesvědčí,aby krále zabil.Macbeth ho tedy zabije a vraždu hodí na dva královy komorníky.Po králově smrti oba synové utečou do Anglie a Irska ze strachu o život a Macbeth je korunován.A aby se vyhnul tomu,že ho sesadí Banqův potomek,nechá zabít i jeho.Poté se Macbeth vydá pro další věštbu a dozví se,že nebude zabit mužem zrozeným z ženy a nebude přemožen,dokud se Birmanský les nepřiblíží k jeho hradu.Zanedlouho králův syn Malcolm vyrazí proti Macbethovi,který před nimi ustoupí až do hradu v Birmanském lese,kde mu posel oznámí,že se les dal do pohybu.Bylo to proto,že si Malcolmovi vojáci vzali větve,aby nepřítel neviděl,kolik jich je.Macbeth šel tedy bojovat a utkal se s Macduffem,který ho porazil,protože se nenarodil z ženy,ale byl vyříznut z lůna své mrtvé matky.

Shrnutí:Je to tragédie z počátku 17.století,Macbeth se podle věštby tří čarodějnic má stát skotským králem,a tak zabije krále Duncana a je sám korunován.Nakonec proti němu vyrazí vojsko králova syna Malcolma,Macbeth se nejdřív nebojí,protože podle většby ho nemůže zabít nikdo narozený z ženy,až mu uřízne hlavu Macduff,který byl vyříznut ze své mrtvé matky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48a96452b8fe9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Macbeth.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse