Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Othello

William Shakespeare: Othello


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně shrnuje Shakespearův život. Poté se již věnuje Othellovi, charakterizuje hlavní postavy a líčí děj. Vymezuje hlavní témata hry, srovnává ji s antickou tragédií a popisuje specifické lexikální prostředky autora.

Obsah

1.
Život autora
2.
Hlavní postavy
3.
Fabule
4.
Hlavní téma hry
5.
Srovnání s antickou tragédií
6.
Lexikální prostředky autora

Úryvek

“Hlavní téma hry
Hlavním tématem je Othellova žárlivost a Jagova závist a nesnesitelná touha udělat Othellovi ze života peklo. Jago Othellovu nesnesitelnou žárlivost dokáže mistrně využít ve svůj prospěch a právě díky ní hra končí tak tragicky, Othello svou chorobnou žárlivost už nedokáže ovládnout a brutálně uškrtí svou ženu Desdemonu.

Srovnání s antickou tragédií
Rozdíly mezi Shakespearovým Othellem a klasickou antickou tragédií jsou patrné již v samotné výstavbě dramatu. Jako vrcholným okamžikem bych neoznačila „krizi“, nýbrž konečné rozuzlení, „tragédii“. Hrdina sice z části bojuje se silami, které jsou silnější než on, a to se svými emocemi, svou žárlivostí, ale zároveň však bojuje také proti intrikám a lstem záporných postav. Hra rovněž nedodržuje zásadu tří jednot, děj se neodehrává v jeden den, je tedy porušena zásada jednoty času, a neodehrává se ani na stejném místě, část se odehrává v Benátkách,další na Kypru, je tedy porušena i zásada jednoty místa. Myslím si však, že jednota dějové linie byla dodržena – děj plyne vpřed bez výrazných odboček či epizod.
Lexikální prostředky autora
Autor dává každé postavě svůj vlastní jazyk. Tak jako je Desdemona ušlechtilá a vznešená, tak je i její mluva důstojná a ve vysokém stylu.. Největší různorodost jazykového vyjadřování můžeme opět nalézt u postavy Jaga. Ve chvílích kdy se potřebuje vlichotit do něčí přízně, používá vznešené výrazy, jakmile však Roderigovi líčí, jak Othella nenávidí, nebo jakmile sám pro sebe osnuje své úklady, používá i těch nejobhroublejších výrazů. Shakespeare dokázal dát svým postavám do úst řeč, která je pro ně přirozená a tím jim dokázal vdechnout život a opravdovost."

Poznámka

Obsahuje ilustrační kresby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48352e536cfc2.zip (112 kB)
Nezabalený formát:
Othello_rozbor.doc (146 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse