Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Othello

William Shakespeare: Othello


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje obsah divadelní hry Williama Shakespeara Othello.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsah díla
3.
Závěr

Úryvek

" Othello je další Shakespearovou tragedií. Odehrává se částečně v Benátkách, ale většinou na Cypru.
Othello měl snědou pleť. Byl generálem ve službách Benátské republiky. Jedné noci vzbudil Brabanzia, který byl senátorem, hrozný křik. Vyšel ven z domu a uviděl tam muže, zeptal se ho kdo je a on mu odpověděl Roderigo. Než Brabanzio vyšel byl tam s Rroderigem ještě Jago, který byl ve službách Othella a ne měl svého pána rád. Nechtěl však aby se něco Othellovi doneslo. Roderigo křičel, že Brabanziova dcera Desdemona není doma, ale s urozeným Maurem. Mezitím přišel posel za Othellem a donesl mu vzkaz, aby se hned dostavil před dóže. Othello již chtěl jít, když v tom uslyšel hluk a ze tmy se vynořil Brabanzio s Roderigem a chtěl zatknout Othella za používání omamných kouzel k tomu a se zmocnil jeho dcery. Othello namítal, že musí jít k dóžeti, a protože Brabanzio tam musel také, šli společně. Brabanzio Othella obvinil z toho, že obloudil, ukradl a zkazil jedy a dryáky jeho dceru Desdemonu. Když ji však zavolali, potvrdila jen to co řekl již Othello, totiž to, že si ho vzala z čisté lásky.
Potom dóže oznámilo, že Turci chtějí zaútočit na Cypr a že tam posílají Othella, aby ho bránil a zároveň se tam stal novým guvernérem místo Montana. Desdemona prosila, aby ji pustili s ním, aby nemusela žít v bolestném odloučení. Jejímu přání bylo vyhověno a měla odjet den po Othellovi s jeho pobočníkem Jagem. Jago s sebou měl vzít svou ženu Emílii a pár mužů. Mezi ně zamíchal i přestrojeného Roderiga svého „přítele“ a Othellova soka.
Při cestě na Cypr potkala Othella i Turky velká bouře a turecké loďstvo se celé potopilo. Othellova loď zmizela a tak se stalo, že Desdemona připlula na ostrov dříve než Othello. Po jeho příjezdu se přivítali a odebrali se na své sídlo. Jago s Roderigem začali přemýšlet jak by se mohl Roderigo dostat k Desdemoně. Jago mu v tom chtěl pomáhat, protože se povídalo, že Maur měl něco s jeho ženou Emílií. Dohodli se, že se nejprve musejí zbavit Cassia Othellova tajemníka. Cassio měl jít na stráž a tak ho předtím opili a Roderigo šel za ním. Po chvíli byl slyšet hluk a potom vběhl do místnosti Roderigo a za ním Cassio s mečem v ruce. Roderigo vyvolal hádku, aby Othello Cassia pro jeho nezpůsobilost sesadil z funkce. Jejich plán jim bohužel vyšel. Jago druhý den poradil Cassiovi, aby šel za Desdemonou prosit o to, aby se přimluvila u svého manžela, aby mu vrátil funkci tajemníka. Othellovi pak namluvil, že si myslí, že mezi Desdemonou a Cassiem něco je. Poradil mu, aby sledoval, jestli se Desdemona nebude za Cassia přimlouvat a jestli často nemluví s Cassiem. Othello za pár dní pojal silné podezření."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0066.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Othello.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse