Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Othello

William Shakespeare: Othello


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento rozbor díla obsahuje krátký životopis autora a shrnutí jeho díla. Následuje rozbor Othella, kde se autor soustředí především na popis hlavních postav - Othella a Jaga. Zabývá se také uměleckými a kompozičními prostředky.

Obsah

1.
Život autora
2.
Dílo
2.1
1. období
2.2
2. období
2.3
3. období
3.
Místo děje, téma, děj
4.
Hlavní postavy
4.1
Othello
4.2
Jago
5.
Umělecké a kompoziční prostředky
6.
Vlastní názor

Úryvek

"Děj:
Jagovy intriky způsobí, že Othello podezírá svou ženu z nevěry, a nakonec ji uškrtí. Konflikt hry lze dnes interpretovat např. jako srážku dvou kultur a temperamentů. Desdemona a Othello jsou totiž natolik odlišní, že jejich milostné štěstí nemůže být trvalé.
Hlavní postavy:
Othello
• symbol žárlivosti, člověk činu (černoch ve službách benátské republiky), prostý, upřímný, sebevědomý, je mu cizí kultivované prostředí, protože je zvyklý velet na zemi i na moři
• proměna jeho postavy během hry: v první části hry je jeho jazyk takový jako on sám – impozantní, sebejistý, velkorysý
„Pojď, Desdemono, pro tebe mi zbývá jen hodinka lásky, všedních starostí a pokynů. Teď musíme poslouchat čas.“
• od zviklání Jagem až do konce hry je potlačena Othellova vrozená prostota a ušlechtilost, stane se z něj člověk posedlý jedinou myšlenkou, jeho smýšlení je nápadně podobné Jagovu
„Na krásný papír této knihy se má psát slovo čubka? Co spáchala! Co prý spáchala! Ty veřejná děvko!“
DESDEMONA: „Můj dobrá pane, snad mi věříte.“
OTHELLO: „To tedy ano: jak masařkám na jatkách, co o překot se množí! Ach, pleveli, tak líbezná a vonná, že z tebe rozum bolí, ty neměla ses narodit.“
• v závěru si Othello svou vinu uvědomuje, ale je příliš pozdě
OTHELLO: „A Desdemonin šátek?“
CASSIO: „Už přiznal, že ho pohodil v mém bytě; záměrně, aby vyšel jeho plán.“
OTHELLO: „Já blázen, blázen, blázen!“

OTHELLO: „Napište o mne pravdu: bez omluv i pomluv. Pak dáte zprávu o někom, kdo miloval nemoudře, ale nesmírně, kdo nežárlil snadno, ale v rozčilení pozbyl vší soudnosti, kdo zahodil jak hloupý divoch perlu cennější než celý jeho kmen…“"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a10436d9cdc1.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
William_Shakespear_Othello.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse