Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Romeo a Julie

William Shakespeare: Romeo a Julie


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je převyprávěn obsah divadelní hry Romeo a Julie od Williama Shakespeara.

Obsah

1.
Úvod do děje
2.
Ples
3.
Sňatek
4.
Konflikt
5.
Smrt Julie
6.
Smrt Romea
7.
Závěr

Úryvek

„Příběh začíná konfliktem mezi Kapuletovými sluhy Samsonem a Řehořem a sluhy Monteků Abrahamem a Baltazarem. Hádají se, kdo má lepšího pána. Jejich spor vyvrcholí soubojem Tybalta za Kapulety a Benvolia za Monteky. Spatří to hlavy obou rodin a také veronský vévoda, který zakáže veškeré boje pod hrozbou smrti.
Když všichni odejdou, zůstanou spolu Benvolio s manželi Montekovými. Pán má starost o syna Romea, který se toulá po nocích a je duchem nepřítomný. Benvolio slíbí, že zkusí zjistit, co se děje. Opravdu se mu to povede. Romeo je totiž zamilován do Rosaliny, která se chce stát jeptiškou.
Mladý Montek s Benvoliem potkají služebníka Kapuletových, který potřebuje přečíst seznam hostů, aby věděl, koho má pozvat na plánovaný ples. Když Romeo na listu spatří jméno své milované, rozhodne se v převlečení vydat na tuto slavnost. Tam se zamiluje do Kapuletovy dcery Julie, kterou však rodiče chtějí provdat za mladého šlechtice Parise.
Po skončení oslav přeleze Romeo zámeckou zeď a čeká pod Juliiným oknem. Když se ozve její hlas, vyzná jí lásku a nabídne jí svatbu, která se má konat hned zítra. Dívka slíbí, že pošle chůvu s odpovědí.
Hned nato běží Romeo k bratru Vavřinci, aby domluvil sňatek. Kněz souhlasí, i když mu vytýká, že ještě včera byl po uši zamilovaný do Rosaliny.
Svatba se uskuteční, ale v zápětí přichází osudová chvíle celého příběhu. Dochází ke konfliktu mezi Tibaltem a Romeem, Merkuciem, Benvoliem. Tybalt zabije Merkucia, ale to mu nestačí a útočí ještě na Romea. Ten však bojuje a podaří se mu Kapuleta zabít. Když se o tomto sporu dozví vévoda, mladý manžel je vyhnán z města. Julie se po této zprávě zhroutí. Hodná chůva běží k Vavřinci, kde najde Romea a umožní mu být se svou milou přes noc.
Když se manželé brzy ráno rozloučí, dozví se Julie, že se bude za tři dny vdávat za Parise. Dívka rozhodnutí rodičů odmítne, pohádá se s otcem a utíká za Vavřincem. Ten jí poradí, aby s jejich přáním souhlasila, ale večer před svatbou vypila umrtvovací nápoj. Kněz zatím pošle pro Romea a plánuje, že o již uskutečněném sňatku řekne znepřáteleným rodům hned, jak se mladí setkají.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ab3dae92b250.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Romeo_a_Julie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse