Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Romeo a Julie

William Shakespeare: Romeo a Julie


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá dějem hry Williama Shakespeara - Romeo a Julie. Autor rozebírá téma, hlavní motivy, kompozici a jazykovou stránku díla. Poté uvádí charakteristiku jednotlivých postav, které v díle vystupují. Následuje detailní popis děje samotného příběhu.

Obsah

1.
Téma
2.
Motiv
3.
Postavy
4.
Postavení autora a prostředí
5.
Jazykový plán
5.1.
Jazyk
5.2.
Stylové rozvrstvení slovní zásoby
5.3.
Obrazná pojmenování
6.
Kompoziční plán
6.1.
Kompoziční postup
6.2.
Vnitřní výstavba děje
6.3.
Děj

Úryvek

"POSTAVENÍ AUTORA: ich forma
PROSTŘEDÍ: italské město Verona

2) Jazykový plán
JAZYK: spisovný, úryvek: ,,Mluv jasně! To jsou hádanky, ne zpověď. … “
Tato hra je z velké části psána ve verších, úryvek: ,,To jsou hádanky, ne zpověď.Takhle bys marně čekal na odpověď.“

STYLOVÉ ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY: slova stylově neutrální

OBRAZNÁ POJMENOVÁNÍ:
a) básnický přívlastek- nebeská noc, noční tma
b) personifikace- ,,Slunce vydechlo zářivý oblak…“
Objevuje se zde eufonie.

3) Kompoziční plán:
KOMPOZIČNÍ POSTUP: chronologický
VZTAH DĚJOVÝCH LINIÍ: řetězový
VNITŘNÍ VÝSTAVBA DĚJE:
• expozice: nenávist mezi rody Monteků a Kapuletů
• kolize: Romeo se zamilovává do Julie a poznávají se, Julie si má brát někoho jiného
• krize: Julie je pohřbena, i když není mrtvá a Romeo si pro ni má přijet
• peripetie: Romeo se zabíjí, neboť si myslí, že je Julie mrtvá, Julie se tedy také zabije
• závěr: katastrofa- smrt obou hlavních postav Romea a Julie

DĚJ:

Děj se odehrává v italské Veroně, kde žijí dva znepřátelené rody: Montekové a Kapuletové. Jejich boje a zápasy však zastavil a zakázal veronský vévoda Escalus.
Rod Kapuletů jednoho dne pořádá velkolepý ples. Je zváno spoustu významných hostů, známých Kapuletů. Romeo Montek se svými přáteli Benvoliem a Mercuziem se o tomto plese dozví. Rozhodnou se, že se na ten ples také přijdou podívat, ale pouze s maskami, aby nebyla prozrazena jejich pravá totožnost. Na ples se dostanou bez problémů a Romeo se zde zamiluje do mladičké 14-ti leté Julie. Ta se do něj také zamiluje a domluví si, že se ještě tu noc spolu sejdou. Benvolio a Mercuzio odejdou domů s domněním, že Romeo je už v pořádku doma. Ten se však dostane přes stráž do Juliiny zahrady, kde čeká pod balkonem na ni. Ta se objeví v okně balkonu a Romeo ji slíbí svoji věrnou lásku. Julie se trápí tím, že je Romeo Montek a ona Kapuletová ( úryvek: ,,Ach, Romeo! Proč, proč jsi Romeo! Zřekni se orce, zavrhni své jméno- nechceš-li, slib mi, že jsi navždy můj, a odveď mě tak z rodu Kapuletů. “ ).
Romeo a Julie se nechají tajně oddat otcem Lorenzem v jeho cele."

Poznámka

Součástí je 1 fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f21445da096b.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Romeo_a_Julie.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse