Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Romeo a Julie

William Shakespeare: Romeo a JulieKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručných poznámkách přibližuje děj, postavy, motivy nebo jazyk a kompozici dramatu Romeo a Julie Williama Shakespeara.

Obsah

1.
Místo a čas děje
2.
Děj
3.
Postavy
4.
Motivy
5.
Jazyk, kompozice

Úryvek

"William Shakespeare
Romeo a Julie

tragédie o 5 dějstvích

1. italské město Verona, 16. století (období vrcholné renesance)

2. příběh tragické lásky dvou mladých lidí – Montekova syna Romea a Julie Kapuletové; nepřátelství, zaujatost a vzájemná nenávist obou rodů
seznámení Romea na slavnosti Kapuletových se 14letou Julií, slib věrné lásky, (tzv. balkónová scéna) tajný sňatek v klášteře v cele mnicha bratra Lorenze (Vavřince); souboj Tybalta s Romeem (v potyčce Tybalt probodne Merkucia, přítele Romeova, a ten ho za to zabije); Romeo utíká z města do Mantovy; připravován sňatek Julie s hrabětem Parisem, Julie se vzpírá, Lorenzo jí nabízí uspávací lék, který způsobí zdánlivou dočasnou smrt; vysvětlující zpráva Romeovi nešťastnou náhodou nedoručena; Romeo se dozví o Juliině ”smrti”, v rodinné hrobce se otráví; když Julie procitla a spatřila mrtvého Romea, probodla se dýkou; nad hrobem milenců uzavírají oba rody smír

3. Julie – chytrá, statečná, citlivá, sličná, oddaná dívka; boj o právo na lásku, život a samostatné rozhodování
Romeo – upřímně milující Julii, odhodlaný obětovat pro ni vše
Montekové × Kapuleti
Tybalt – Juliin bratranec, rváč
výmluvný a vtipný Merkucio, Romeův přítel
chůva – lidová postava
v úvodu – chorus (obyvatelé Verony) – ujasňuje děj, uvádí do děje (vztah k antice)
plně renesanční typy

4. srážka vůle a vášně jedince s nově vznikajícími buržoazními mravními normami; příčina tragédie – lidská vášeň (rodová zášť) a náhoda (posel nedošel včas)
přání autorovo, aby Anglie žila v míru pod vládou humanistických panovníků (inspirace – válka růží)
aktuálnost – láska × nenávist důsledky

5. poezie (vyšší vrstvy – Julie, Romeo) i próza (nižší vrstvy – chůva)
komické prvky v tragédii (mluva chůvy, komičnost v neschopnosti vyjádřit se jednoznačně)
blankvers – nerýmovaný pětistopý jambický verš
lidové obraty v promluvě prostých lidí
stavba dramatu – vzor antické tragédie; prolog ve formě sonetu (uvedení do italské Verony)
vztah k antickému dramatu:
chorus – úvod do situace (× antické hry – vyjádření veřejného mínění)
vliv řeckého bájesloví (viz Juliina promluva)
proti středověkému myšlení překročen rámec desatera (Cti otce svého a matku svou ...), ne neposlušnost, ale plné smyslové
vyžití, samostatnost a aktivita postav"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507b1ca1306c3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare_Romeo_a_Julie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse