Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Romeo a Julie

William Shakespeare: Romeo a JulieKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve krátce časově a místně zasazuje Shakespearovo drama Romeo a Julie, jmenuje jeho postavy a líčí děj. Nakonec se zamýšlí nad myšlenkou a poselstvím díla, přibližuje jeho kompoziční prostředky a uvádí citáty ze hry.

Obsah

1.
Autor, název, překlad
2.
Místo a doba děje
3.
Postavy
4.
Děj
5.
Hlavní myšlenka díla
6.
Kompoziční prostředky
7.
Citáty

Úryvek

"Překlad: Z.Urbánek

Místo a doba děje: Verona (Mantova), 16. století, vrchol renesance

Postavy: Julie - hezká, chytrá, statečná, oddaná dívka, bojuje za své
právo na lásku a život, Kapuletova dcera Romeo - upřímně miluje Julii, je odhodlaný pro ni vše obětovat,
Montekův syn
Tybalt – synovec paní Kapuletové
Benvolio – Montekův synovec a Romeův přítel
Mercuzio – vévodův příbuzný a Romeův přítel
Escalus – veronský vévoda
Paris – mladý šlechtic,v´vodův příbuzný
Montek ,Kapulet -} hlavy dvou znepřátelených rodů
Otec Lorenzo – františkanský mnich
Bratr Jan - mnich z téhož řádu
Samson, Gregorio- Kapuletovi sluhové
Juliina chůva
Petr – pomocník Juliiny chůvy
Stařec – příbuzný Kapuletův
Abraham – Montekův sluha
Baltazar – Romeův sluha
paní Monteková
paní Kapuletová
Lékárník
Tři hudebníci,občané Verony,příbuzní obou rodů,stráže,hlídači
Chorus - vypravěč

Stručný obsah:
V severoitalském městě Veroně žily dva znepřátelené rody, rod Monteků a rod Kapuletů. Romeo, který pocházel z rodu Monteků se svými přáteli dostal na ples Kapuletů, kde se zamiloval do Kapuletovy dcery Julie. Julie jeho lásku opětuje a oba přemluví kněze Vavřince, aby je tajně oddal. Druhý den dochází k pouliční šarvátce, při které Tybalt zabije Romeova přítele Mercuria. Při dalším setkání vyprovokuje Tybatt Romea k boji. Ten ho však zabíjí a je vyhoštěn z Verony. Rodiče Julie chtějí, aby se provdala za mladého šlechtice Parise. Julie však zůstává věrná Romeovi a proto se uchyluje k Vavřincovi a žádá ho o pomoc. Vavřinec jí proto dává tekutinu, po jejímž vypití vypadá dva dny jako mrtvá. V den svatby s Parisem Julie vypije tekutina a je pohřbena v hrobce Kapuletů. Vavřinec posílá k Romeovi zprávu, ale posel není vypuštěn z města. Než Vavřinec sehnal nového posla, dostal se k Romeovi sluha Baltazar, který neví nic o tajném plánu a řekne Romeovi, že Julie je mrtvá. Romeo odjíždí k hrobce Kapuletů. Tam se setká s Parisem, kde ho potyčce zabíjí. Když Romeo vejde do hrobky a vidí mrtvou Julii, zatouží zemřít po jejím boku a vypije prudký jed. V té chvíli se probouzí Julie. Když vidí mrtvého Romea, probodne se dýkou. Nad mrtvými si podali ruce představitelé rodiny Monteků a rodiny Kapuletů. To znamená mír mezi oběma rody.

Hlavní myšlenka díla:
Srážka vůle a jedince s nově vznikajícími mravními hodnotami. Příčinou tragedie je lidská vášeň (rodová nenávist). Boj mladého člověka o právo rozhodovat si sám o svém vlastním životě a osudu. Autor si přeje aby Anglie žila v míru pod vládou humanistických ideálů. Aktuální v každé době je to, že láska spojená s nenávistí plodí jen zlo."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5110bb068d057.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare_Romeo_a_Julie.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse