Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Romeo a Julie

William Shakespeare: Romeo a JulieKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Po seznámení s životem a tvorbou Williama Shakespeara charakterizuje práce postavy jeho dramatu Romeo a Julie a shrnuje jeho děj. Doplněny jsou také informace o kompozici, jazyku, literární formě nebo literárněhistorickém zasazení.

Obsah

1.
Autor
2.
Romeo a Julie
2.1.
Postavy
2.2.
Děj
2.3.
Kompozice díla
2.4.
Jazykové prostředky
2.5.
Literární druh
2.6.
Literární žánr
2.7.
Forma
2.8.
Téma
2.9.
Hlavní myšlenka
2.10.
Doba vzniku lit. díla
2.11.
Okolnosti vzniku díla

Úryvek

"William Shakespeare - Romeo a Julie
William Shakespeare
• byl anglický básník a dramatik 16. století. Narodil se v Stratfordu nad Avonou (1564)
• psal komedie, od roku 1608 pak převážně tragédie. Napsal 37 divadelních her, 154 sonetů, básně. Je považován za anglického národního básníka a klíčovou postavu evropského dramatu
• nejvýznamnější anglický dramatik, vrcholný umělecký představitel evropského humanismu a pozdní renesance
• pravděpodobně chodil do Stratfordské školy, kde se učil latinsky a řecky
• r. 1582 sňatek s Annou Hathawayovou, s níž měl později 3 děti
• r. 1592 odešel do Londýna a stal se spisovatelem a hercem, měl přístup ke dvoru Alžběty I., která značně tehdejší divadelní činnost podporovala - "alžbětinské divadlo"
• r. 1599 hrál, v nové divadelní aréně The Globe.
• ve svém díle se inspiroval autory dřívějších dob - jeho dramata nejsou originální, jde o adaptace
• psal historické hry (Richard III., Jindřich VI.,…), tragédie (Romeo a Julie, Hamlet, Othello, Makbeth, Král Lear,…), komedie (Jak se vám líbí, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Komedie plná omylů,…), dramatické romance i poezii (Sonety)

Romeo a Julie - Hra měla premiéru v roce 1595
POSTAVY:
• Romeo - syn Monteků; dobrosrdečný mladík; bláznivě zamilovaný do Julie
• Julie - dcera Kapuletů; mladá a nešťastně zamilovaná do Romea
• otec Vavřinec - oddávající Romea a Julii; františkánský mnich
• Montek a Kapulet - hlavní představitelé obou rodů
• Merkucio - Romeův přítel
• Paris - mladý šlechtic; měl si vzít Julii
• Tybalt - Juliin bratranec; velmi pomstychtivý a nesnášenlivý vůči Montekům

STRUČNÝ DĚJ:
Jak je známo, v italském městě Verona panuje už roky mezi dvěma rody (Montekové a Kapuleti) velký spor. Romeo z rodu Monteků se účastní plesu Kapuletů, na kterém se zamiluje do krásné Julie Kapuletové a ona zase do něj. Milenci se nechají oddat otcem Vavřincem. Po jejich oddání dochází ke střetu Romea s Tybaltem, který ho k smrti nenávidí a který mu také zabil přítele Merkucia. Proto jej Romeo zabije, za což je za trest vyhoštěn z Verony. Tímto se Julie velmi trápí a ještě více začne smutnit, když se dozví, že její rodina chce, aby si vzala mladého šlechtice Parise. Julie se proto rozhodne jít pro radu k otci Vavřincovi, jenž jí nabídne nápoj, po němž bude vypadat jako mrtvá. Julie souhlasí a nápoj vypije. Její rodina ji pohřbí do rodinné hrobky. Když se o tom dozví Romeo, vydá se do Verony a rozhodne se zemřít vedle své milé. Po vypití jedu umírá, ale mezitím se probouzí Julie, která vedle sebe spatří mrtvého Romea. Dýkou si probodne srdce a zemře.Jejich rodiny se usmíří až nad jejich společným hrobem, do kterého jsou Romeo a Julie pohřbeni."

Poznámka

Součástí práce je autorova podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x518e584dd2630.zip (137 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare_Rome_a_Julie.doc (173 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse