Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare: Romeo a Julie - anglicky

William Shakespeare: Romeo a Julie - anglicky


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce letmo a jednoduchou angličtinou charakterizuje Romea a Julii a ve zkratce popisuje děj dramatu. Autorka přidává svůj názor a základní informace o autorovi hry Williamu Shakespearovi.

Obsah

1.
Hrdinové
2.
Děj
3.
Názor autorky
4.
William Shakespeare

Úryvek

“ Main heroes:

Romeo – young boy, who fell in love with Juliet, he is a bit headstrong but he is very romantic man

Juliet – very young girl, who refused parents, because she didn’t want to get married without love

This story took place in one Italian city, which is named Verona. There lived two unfriendly houses – Montegues and Capulets. Juliet was daughter of Capulets and Romeo was Montegue.
Romeo fell in love with Juliet, when he met her at mask ball. After short time Parson Lawrence secretly married them, but Juliet had a wealthy suitor Paris. He wanted to marry her. Juliet was thinking what she must do, while Romeo was fighting with Juliet’s cousin Tybalt. Romeo killed him, because Tybalt had killed Romeo’s friend. Romeo turned out to exile for this murder. Juliet was very sad and she had to marry Paris. Parson Lawrence had a good solution for her. One day before wedding day Julie drank some drink and it caused, that she looked as she had died, but she was only sleeping for two days. Her parents gave her into their family’s crypt.
When Romeo heard message about Julie’s death, he bought a poison and he went to Juliet. He drank the poison. He fell on the underfoot and died. Juliet took in breath and she saw him died. She wanted to follow her lover. She straight off took Romeo’s sword and she stabbed herself. After that both houses heard about this act, they joined hands for peace."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4730bc9e2c4d0.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Romeo_and_Juliet.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse