Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare - Romeo a Julie - charakteristika postav a detailní obsah knihy

William Shakespeare - Romeo a Julie - charakteristika postav a detailní obsah knihy


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Tato práce se zabývá hlavními postavami knihy Romeo a Julie a jejich charakteristikou, dále obsahuje detailní obsah knihy, rozdělený na jednotlivá dějství, takže knihu není třeba číst a dozvíte se vše podstatné.

Obsah

1.
Hlavní postavy a jejich charakteristika
2.
Vnitřní výstavba děje
3.
Detailní obsah díla dle jednotlivých dějství

Úryvek

"V domě Kapuletů, žádá hrabě Paris o ruku Juliina otce, ale Kapulet se zdráhá, protože je Julii teprv 14 let. Kapulet pozve Parise na banket, který pořádá večer ve svém domě a řekne, že se podvolí vůli Julie, jestli ho bude ona chtít, dá mu ji.
Kapulet dá sluhovi seznam lidí, které má na banket pozvat, ale sluha neumí číst, a tak na ulici zastaví Romea a Benvolia a prosí jej o pomoc. Na oplátku pozve sluha na banket i Romea a Benvolia, protože neví, že jsou Montekovi. Benvolio Romea přesvědčuje, aby tam šel, bude tam jeho Rosalina, tak ať porovná její krásu s jinými děvčaty a zamiluje se jinde. Romeo půjde, ale jen, aby viděl Rosalinu.
V domě Kapuletů, sděluje matka Julii, že si ji chce Paris vzít. Julie slíbí matce, že se na Parise podívá a zkusí se do něj zamilovat, protože ví, že by ji to s tatínkem potěšilo.
Benvolio, Mercucio a Romeo jdou na Kapuletův ples. Romeovi se vůbec nechce, ale ostatní jej přesvědčí. Když vejdou dovnitř, Romeo spatří Julii a hned se do ni zamiluje, na Rosalinu ihned zapomene. Ikdyž má Romeo masku, Tybalt ho podle hlasu pozná a chce ho jít zabít, ale starý Kapulet mu to zakáže, že nechce v domě žádné rvačky a Romeo je gentleman a chová se slušně. Romeo si s Julií zatančí, když se políbí, přiběhne chůva a Romeo zjistí, že je Kapuletová. Julie se později na Romea vyptává, kdože to je a zjistí, že je Montek.

II. dějství
Romeo odejde z domu, ale schová se a pak si povídá s Julií, která je v okně. Julie, nejdříve o Romeovi neví, vyznává do tmy Romeovi lásku a lituje, že je Romeo Montek. Romeo vystoupí ze stínu a slíbí Julii, že si ji vezme, a že ji zítra nechá poslat list s informacemi o jejich svatbě. Chůva přinese Julii vzkaz od Romea, že se mají setkat u otce Vavřince, který je oddá.

III. dějství
Benvolio a Mercucio potkají Tybalta a Petrucia, přijde i Romeo, kterého vyzve Tybalt na souboj. Romeo odmítá, protože už jsou defakto jedna rodina, ale to Tybalta nezastaví a za Romea začne bojovat Mercucio, kterého Tybalt pod rukou Romea, který se snažil boji zabránit, bodne a Mercucio umírá. Jeho smrt pomstí Romeo zabitím Tybalta.
Za vraždu Tybalta je Romeo odsouzen k vyhoštění z města, vrátí-li se prý, bude popraven.
Julie se dozvídá o smrti Tybalta a vyhoštění Romea, ale chůva ji slíbí, že jí Romea ještě přivede. Mezitím se Romeo ukrývá u otce Vavřince a radši chce volit smrt než odloučení od Julie.
Mezitím domlouvá otec Julie s Parisem jejich sňatek. Julie svatbu odmítá, ale otec řekne, že jestli si Parise nevezme, nebude už jeho dcerou a potáhne z domu jako žebračka.

IV. dějství
Julie jde za otcem Vavřincem pro radu, jak se vyhnout sňatku s Parisem, ten ji dá lahvičku s jedem, po kterém bude na 24h vypadat jako mrtvá, oni ji uloží do hrobky, kam si pro ni přijde Romeo a budou moci utýct spolu. Julie souhlasí a otec Vavřinec slíbí, že dá Romeovi vědět o tomto plánu.
V domě Kapuletů se chystá velká svatba. Ráno jde chůva Julii vzbudit, ale ta už vypila jed a leží mrtvá v posteli. Svatební přípravy se mění ve smuteční."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541548bd3826b.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Romeo_a_Julie_William_Shakespeare.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse