Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > William Shakespeare - Sen noci svatojánské

William Shakespeare - Sen noci svatojánskéKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: William Shakespeare

Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor hry Sen noci svatojánské, vhodné k maturitě. Obsahuje nejen děj, historii a kritiku díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Forma (literární druh , literární žánr, literární směr, slovní zásoba, kompozice)
2.
Obsah (postavy, děj, čas, prostor, hlavní myšlenka)
3.
Společensko-historické pozadí (Renesance, Humanismus)
4.
Autor (život a dílo)
5.
Inspirace
6.
Kritika

Úryvek

"FORMA
Literární druh: alžbětýnské drama (Lit. druh, který má děj, je určen pro jevištní provedení, (existuji výjimky-knižní dramata). Hra se člení na akty, scény a výstupy. Psáno je na základě dialogu nebo monologu. Základní žánry dramatu jsou tragédie a komedie.)

Literarní žánr: komedie (hra s odlehčeným dějem, humorná scénka)

Literární směr: humanismus, renesance

Slovní zásoba: spisovný (využívá blankvers-pětistopý nerýmovaný jamb)

Kompozice: chronologická

OBSAH

Postavy:
Theseus, vládce starořeckých Athén
Hippolyta, královna Amazonek, jeho nevěsta
Egeus, otec Hermie, chce provdat svou dceru za Demetria
Hermia, zamilovaná do Lysandra
Helena, zamilovaná do Demetria
Lysandr, chce Hermii, v lese se zamiluje do Heleny
Demetrius, zprvu zamilovaný do Hermie
Filostrates, jeden z Theseových dvořanů
Petr Poříz, tesař
Mikuláš Klubko, tkadlec
František Píšťala, měchař
Tomáš Hubička, dráteník
Fortel, truhlář
Robin Střízlík, krejčí
Oberon, král víl
Titania, královna víl
Puk neboli Vtipálek Robin
Hrášek, víla Titanie
Pavučinka, víla Titanie
Prášek, víla Titanie
Hořčička, víla Titanie
Dvě další víly Titanie
Další víly sloužící Oberonovi

Děj
Athénský vévoda Theseus přemohl v boji královnu Amazonek Hippolytu a připravuje svou svatbu s ní. Předstupuje před něj občan Egeus se žalobou na svou dceru. Krásná Hermia si má podle jeho vůle vzít za muže přítomného Demetria, ale je zamilovaná do Lysandra."

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e642d6e5b94.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Sen_noci_svatojanske.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse